2017-Banner-Stopthekillings

Actie: Stop The Killings!

Symbolische actie houden om de vermoorde en verdwenen mensenactivisten in het Zuiden te herdenken

Sociale bewegingen en activisten in Colombia, Guatemala en de Filipijnen zijn het slachtoffer van voortdurende staatsrepressie, net zoals brede delen van de bevolking. Om hun strijd voor rechtvaardigheid te steunen, organiseert het platform Stop The Killings naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Mensenrechten een symbolische actie waarin we aandacht vragen voor hun strijd voor mensenrechten.

Afspraak vanaf 17u30 in De Markten voor een korte receptie met een hapje en een drankje. Op het programma staat niet enkel een getuigenis van Tinay Palabay, secretaris-generaal van de Filipijnse mensenrechtencoalitie KARAPATAN, maar ook een voorstelling van de nieuwe richting die de campagne Stop The Killings zal inslaan voor volgend jaar. Benieuwd en zin om mee te werken? Stuur een mailtje naar [email protected]!

Afsluiten doen we met een korte actie aan het station Brussel-Centraal. Daar zullen we rond 19u30, na een korte betoging, een symbolische actie houden om de vermoorde en verdwenen mensenactivisten in het Zuiden te herdenken.

Programma:
17u30: Receptie in Spiegelzaal De Markten (Oude Graanmarkt 5, Brussel)
18u00: Start programma (Getuigenis Tinay Palabay (KARAPATAN) & presentatie nieuw concept STK 2018)
19u00: Einde programma, vertrek naar actie
19u30: Symbolische actie aan Brussel-Centraal

Stop The Killings is een mensenrechtencampagne van vakbonden en niet-gouvernementele organisaties. Door informatieverspreiding en actie wordt aandacht gevraagd voor de repressie van deze organisaties in het Zuiden. Elementaire mensenrechten blijven er vaak dode letter en overheden beletten op actieve of passieve manier de ontwikkeling van een maatschappelijk middenveld.