Betoging: Pas de loonnormwet aan!

loonnormwet

De loonnormwet verhindert de vakbonden om te onderhandelen over een eerlijke verloning voor de werknemers.

Deze wet blokkeert elke loonsverhoging. Dit onder het mom de competitiviteit van de ondernemingen te bewaren.

Als de loonnormwet – die in niets nog beantwoordt aan de sociaaleconomische realiteit – niet verandert in het voordeel van de werknemers, zullen volgende loonsverhogingen blijven flirten met de 0%.

Het ABVV wil dat de loonnormwet grondig wijzigt zodat er terug sprake kan zijn van echt loonoverleg en echte loonsverhogingen. Zonder grondige wijziging van de loonnormwet, kan er geen sprake meer zijn van een Interprofessioneel Akkoord (IPA).