Cuba verandert – of toch niet?

Info- met debatavond

Cuba haalde dit jaar een paar keer het wereldnieuws, zeker toen Obama het eiland bezocht en de Rolling Stones er een gratis concert gaven. De Amerikaanse toeristen staan massaal klaar om Cuba te bezoeken. De Cubaanse regering moedigt het privé-initiatief aan. Is dit het einde van de socialistische droom van de Castro’s?

De inleiding wordt verzorgd door Wim Leysens. Als gewezen medewerker van de NGO FOS volgde hij 10 jaar de samenwerkingsprogramma’s van deze organisatie in Centraal Amerika en Cuba. In februari-maart 2016 verbleef Wim Leysens in Cuba en verdiepte er zich in de recente economische veranderingen van het land.