Een einde aan geweld op het werk en #MeToo

Conferentie

ARGOconf-visual

Het ontstaan van de #MeToo-beweging eind 2017, zorgde recent voor wereldwijde aandacht voor seksuele intimidatie. Tot vandaag volgen getuigenissen uit verschillende sectoren elkaar in snel tempo op. Maar seksuele intimidatie is slechts één vorm van machtsmisbruik, geweld of pesterijen op het werk. Op 27 november gaat de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) dieper in op dit thema.

Waarom?

Het ontstaan van de #MeToo-beweging eind 2017, zorgde recent voor wereldwijde aandacht voor seksuele intimidatie. Tot vandaag volgen getuigenissen uit verschillende sectoren elkaar in snel tempo op. Maar seksuele intimidatie is slechts één vorm van machtsmisbruik, geweld of pesterijen op het werk. Geen enkele sector lijkt hier immuun voor. Iedereen kan het meemaken, maar sommigen zijn kwetsbaarder dan anderen. Eén ding is duidelijk: geweld op het werk moet aangepakt worden.

Een internationaal instrument

Daarom voert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) sinds enkele jaren gesprekken over een bindend verdrag dat alle werknemers moet beschermen tegen geweld en pesterijen op het werk. Dit jaar, in juni 2018, bespraken overheden, werknemers en werkgevers de tekst van een nieuwe conventie op de International Labour Conference. In 2019 kunnen ze de conventie aannemen en ratificeren.

Op 27 november bespreken we de uitdagingen. Hoe verliep de discussie tussen overheden, werknemers en werkgevers? Is er een breed draagvlak voor een conventie? Welke rol kunnen België en de Belgische ontwikkelingssamenwerking spelen?

Op uitnodiging van parlementslid Els Van Hoof, met partners uit het Zuiden en vertegenwoordigers van: Vakbonden uit DR Congo, Zuid-Afrika en Honduras, Internationale Arbeidsorganisatie, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Internationaal Vakverbond, Verbond van Belgische Ondernemingen

Deze conferentie is een organisatie van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO), i.s.m. 11.11.11, FOS, WSM, çavaria, Vrouwenraad, Sensoa, ACV-CSC, ABVV-FGTB, ACLVB-CGSLB.

INSCHRIJVING

Deelnemen is gratis, inschrijven (ten laatste op 20/11) is verplicht, via deze link.

PROGRAMMA