Gentse Feesten Debatten – Kritiek hebben op regeringen wordt gevaarlijker

Miry

Kritiek hebben op regeringen wordt volgens het jaarreport van Amnesty International steeds belangrijker, maar intussen is de strijd voor mensenrechten meer dan ooit belangrijk. Redenen genoeg om hierover tijdens het cultureel volksfeest de Gentse Feesten in debat te gaan.

FOS voert dit jaar campagne over mensenrechtenactivisten onder druk. We kunnen dan ook niet ontbreken tijdens dit debat.

Sprekers

  • Annuschka Vandewalle, Algemeen Secretaris FOS
  • Wies De Graeve, directeur Amnesty International Vlaanderen
  • Bruno Verlaeckt, Voorzitter ABVV Regio Antwerpen Algemene Centrale Antwerpen-Waasland
  • Marc Reynebeau, historicus, opiniemaker, journalist en columnist De Standaard
  • Francine Mestrum, doctor sociale wetenschappen; doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Voorzitter mondiale netwerk Global Social Justice (www.globalsocialjustice.eu); werkt aan project ‘social commons’ (www.socialcommons.eu) voor een transformatieve en universele sociale bescherming
  • Jan Buelens, advocaat Progress Lawyers Network; doceert collectief arbeidsrecht en vergelijkend sociaal recht UAntwerpen; verantwoordelijk departement sociaal recht bij Progress Lawyers Network; gespecialiseerd in Europees sociaal recht, collectief arbeidsrecht, individueel arbeidsrecht en welzijnsrecht; mede-oprichter European Lawyers for Workers; vice-voorzitter International Centre for Trade Union Rights (www.ictur.org); lid Raad van Bestuur Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA) en Instituut Samenwerking Universiteit Arbeidersbeweging (ISUA).
  • Christophe Busch, algemeen directeur Kazerne Dossin
  • Gie Goris, hoofdredacteur MO Magazine