banner_walk_for_your_future
beeld:

Walk for your future

Overstromingen, hittegolven, droogtes, bosbranden … de klimaatverandering laat zich overal ter wereld voelen. Ook in België. Maar het is nog niet te laat, want elke tiende van een graad telt om die effecten zoveel mogelijk te beperken. We moeten dan wel in actie komen: snel, daadkrachtig en zonder iemand achter te laten.

Stap daarom op 23 oktober mee in de klimaatmars onder leiding van de Klimaatcoalitie. De organisatoren willen van de dag een feestelijk moment maken en rekenen op je hulp. Stap, dans, zing jij mee? Laat beleidsmakers zien dat we niet zullen opgeven.

Onze eisen aan beleidsmakers

  • Investeer in groene jobs en waardig werk, zodat vervuilende jobs worden vervangen door waardige nieuwe.
  • Werk aan sociale bescherming wereldwijd om klimaatgebonden werkloosheid en gezondheidsproblemen op te vangen en ruimte te maken voor een inclusieve transitie.
  • Betrek vrouwen bij de besluitvorming over en de uitwerking van klimaatoplossingen, want zij worden disproportioneel zwaar getroffen door de klimaatopwarming.
  • Stimuleer participatie en een democratisch klimaatbeleid op álle niveaus, met inbreng van het middenveld, zodat de transitie macht herverdeelt en in de behoeften van de lokale bevolking voorziet.
  • Zorg voor een rechtvaardige klimaatfinanciering, die rekening houdt met historische verantwoordelijkheden en de ongelijke gevolgen voor regio’s en bevolkingsgroepen.

Meer info

Check klimaatmars.be, of het Facebook-evenement over de klimaatmars.