Opkomen voor je rechten is geen misdaad

fiere_syndicalist
beeld:

1 mei is het Feest van de arbeid. Wereldwijd komen mensen op straat voor betere arbeidsomstandigheden. Niet altijd zonder risico.

De ruimte voor sociale actie wordt overal kleiner. Daarom vragen we aandacht voor de rol die middenveldorganisaties spelen in een goed draaiende democratie. Zonder vakbonden geen arbeidsrechten, zonder gezondheidsorganisaties geen toegang tot gezondheid, zonder feministen geen vrouwenrechten.

Mee eens? Laat tijdens de 1 meistoet in Gent een mugshot (zo’n foto van een gearresteerde persoon) van je maken, met je favoriete geuzennaam. Een mooie blijk van solidariteit met vastgehouden activisten wereldwijd.