Seminarie Rechtenbenadering

Laat je onderdompelen in de wereld van internationale solidariteit

Visuel_long_NL-1024×311

Verschillende organisaties bundelen de krachten om een blik te geven op hoe mensenrechten vandaag centraal staan bij internationale solidariteit.

We nodigen jullie uit om samen onze ervaringen op het gebied van de rechtenbenadering te ontdekken. Wat zijn de specifieke kenmerken en voordelen? In 8 sessies (soms parallel) zullen we verschillende thema’s behandelen: van fragiele contexten tot een dekoloniale aanpak, door stil te staan bij collectieve rechten, structurele oorzaken, empowerment, actoren, sociale bewegingen en gender.

Schrijf je in voor het seminarie: klik hier

FOS organiseert samen met de organisaties Solidagro en Le Monde selon les femmes de sessie Hoe arbeidsrechten (vakbonds)activisten in feministen veranderen

Een verandering van perspectief op de mensenrechtenbenadering impliceert de integratie van de gelijkheid tussen man en vrouw. Aan de hand van het IAO-verdrag zullen we in deze sessie het geweld onderzoeken dat vrouwen ondergaan op het werk, zowel in de landbouw- als de huishoudsector. We zullen ook de mechanismen en problemen van geweld identificeren die een effect hebben op hun mensenrechten, zoals het recht op voedsel, het recht op gezondheid en veiligheid en seksuele en reproductieve rechten. We zullen aantonen hoe feministen, sociale bewegingen en vakbonden de strijd aangaan en welke successen ze al hebben geboekt.