banner_stop_war_in_ukraine_zonder_datum
beeld:

Stop de oorlog in Oekraïne!

Nationale betoging Europa voor vrede en solidariteit

De oorlog in Oekraïne kost te veel levens en zorgt voor onnoemelijk veel schade. Het is de verantwoordelijkheid en de plicht van staten en volkeren om zich in te zetten voor de-escalatie en onderhandelingen te steunen. Voor het Oekraïense volk, maar ook voor de mensheid en de planeet, die onder deze oorlog lijden. De oorlog slokt de politieke aandacht en middelen op die nodig zijn voor een rechtvaardige en duurzame toekomst.

Onze eisen

1. Rusland uit Oekraïne. Stop de oorlog

Wij veroordelen de Russische agressie tegen een soeverein land als een ernstige schending van het VN-Handvest. Hoewel de ondertekenaars van deze oproep verschillende analyses hebben van het conflict, roepen ze Rusland en Oekraïne eensgezind op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en tot vredesonderhandelingen. Wij staan achter degenen die de oorlogslogica verwerpen, in Oekraïne, in Rusland en overal ter wereld.

2. Solidariteit met mensen die oorlog ontvluchten

Europe for peace and solidarity
Bericht

FOS voor vrede en solidariteit

Ondanks intense onderhandelingen tussen de wereldleiders worden we plots geconfronteerd met een oorlog in Europa. Een oorlog waarin mensenrechten worden geschonden. Samen met talloze sociale bewegingen roepen we daarom op tot vrede en solidariteit.

Lees verder

Wij willen onze solidariteit betuigen met het Oekraïense volk en al degenen die onder de oorlog lijden. Wij veroordelen het geweld tegen burgers en de oorlogsmisdaden. Iedereen die een oorlog ontvlucht moet een waardig onthaal krijgen. Gewetensbezwaarden hebben recht op asiel.

3. Voor een actieve vredesdiplomatie en ontwapening

Wij verwerpen een beleid dat gebaseerd is op confrontatie en verlenging van de oorlog. De voortdurende escalatie van de oorlogslogica, ook vanuit België en Europese landen, heeft steeds rampzaligere en mogelijk apocalyptische gevolgen. Zo vergroot de oorlog het risico op het gebruik van kernwapens. Een wereldwijd verbod op kernwapens is dringend noodzakelijk.

Wij roepen op tot een actief vredesbeleid. Alle diplomatieke middelen moeten worden aangewend om een de-escalatie op gang te brengen en de strijdende partijen tot een staakt-het-vuren te bewegen met het oog op onderhandelingen die naar een rechtvaardige en duurzame vrede leiden.

4. Samen op een veilig Europees continent

Wij willen dat er opnieuw gewerkt wordt aan een systeem van collectieve en ondeelbare veiligheid. Wij vragen een nieuwe veiligheidsarchitectuur die gebaseerd is op het beginsel dat veiligheid niet ten koste van anderen mag worden nagestreefd. Wij verwerpen de instrumentalisering van de oorlog om de militaire budgetten in een reeds overbewapende wereld aanzienlijk te verhogen. Ontwapening moet opnieuw het doel worden.

5. Investeren in het sociale, de rechtvaardigheid en het milieu

Wij maken ons zorgen over de sociale, economische en ecologische gevolgen van de oorlog en de genomen tegenmaatregelen, die voor een groot deel de energiecrisis en de stijging van de energierekeningen verklaren. Het zijn altijd de planeet en de zwaksten die de prijs betalen van oorlogen die onze leiders en de wapenindustrie in stand houden. In plaats van de militaire uitgaven te verhogen, moeten we meer investeren in sociale bescherming, openbare dienstverlening en ecologische transitie.

Samen met

11.11.11 – 11 maart beweging – ABVV-FGTB – Agir pour la Paix – Algemene Centrale-ABVV / La Centrale Générale-FGTB – Ander Europa – Attac Bruxelles – Belgische Coalitie Stop Uranium Wapens – Climate Express – Climaxi  – CNCD/11.11.11 – CNAPD – DiEM25 – Hart boven Hard – intal – jeunes csc – Käthe Kollwitz Collectief – Le Drapeau Rouge – LEF/FGE – Leuvense Vredesbeweging – Masereelfonds  – Pax Christi  – Quakers Gent  – Quinoa  – Sant’Egidio  – SCI – Taiko Peace Project  – Viva Salud – Vorming Vrede & Burgerschap – Vrouwen in ’t Zwart Leuven – Vrede vzw – Vredeshuis Aalst – Vriendschap zonder grenzen/Amitié Sans Frontières