Stop the killings – Actie

Activisten onder vuur

poster_everiel_for_web

Op 8 december vraagt Stop the Killings aandacht voor de strijd van activisten wereldwijd die opkomen voor sociale bescherming.

columbia
Locatie

Colombia

Het rijke Colombia wordt getekend door een enorme ongelijkheid en een gewapend conflict dat al decennialang aansleept. In 2016 kwamen de …

Lees verder

Pensioenen, veilige werkomgevingen, toegankelijke gezondheidszorg, moederschapsverlof, kortom: sociale bescherming. In vele landen in het Zuiden is dit geen vanzelfsprekendheid. Activisten en sociale organisaties die opkomen voor de uitbouw van een inclusief systeem van sociale bescherming zijn vaak het slachtoffer van repressie. Naar aanleiding van de internationale dag voor mensenrechten voert Stop The Killings, campagne om hun strijd in de kijker te plaatsen. Stop the killings is een platform van vakbonden, niet-gouvernementele organisaties en sociale bewegingen waar FOS deel van uitmaakt.

Opkomen voor veiligheid en gezondheid op het werk in Colombia

In Colombia strijdt Everiel Antonio Loaiza Barrera bij het farmaceutische bedrijf Corpaul voor kwalitatieve arbeidsomstandigheden. Als vakbondsvertegenwoordiger namens Sintracorpaul komt hij op voor de gezondheid van zijn collega’s op de werkvloer: het werk met chemische producten vereist voldoende bescherming, training en voorlichting. Ook staat hij collega’s bij conflicten met de werkgever, zowel via dialoog als via juridische weg. Het bedrijf beschouwt hem echter als hinderlijk. Zij beschuldigen hem valselijk van fouten op de werkvloer, proberen hem te ontslaan en maken hem zo het leven zuur.

Everiel Loaiza werkt voor het bedrijf Corpaul in Medellin. Hij is lid van Sintracorpaul, lidorganisatie van COISO, de collectieve intersindicale vakvereniging voor gezondheid op het werk en vanaf volgend jaar partner van FOS. Everiel Loaiza vertegenwoordigt de klachtencommissie dat het ministerie van Sociale Zekerheid en gezondheid op het werk vertegenwoordigt. Sinds 2012 stond hij tientallen cases bij van collega’s die slachtoffer werden van een vermeende arbeidsziekte of een arbeidsongeval. De oorzaak van de ziekten en ongevallen werden niet erkend door het bedrijf Corpaul, en sommige slachtoffers dreigden zelfs ontslagen te worden omwille van het verlies van werkvermogen. Everiel Loaiza stuurde op 6 mei 2016 een bezwaarschrift voor vermeende syndicale vervolging op naar het arbeidsministerie waarin hij deze cases uitgebreid documenteert.

hsvf-8

De wetgeving omtrent veiligheid en gezondheid op het werk laat ruimte voor ambiguïteit. Volgens de wet moet de werkgever de verzekeringsmaatschappij die de werknemers verkiezen, aanwerven om hen bij te staan in de preventie van arbeidsongevallen en –ziekte, en ook raad geven aan het paritair comité voor gezondheid en veiligheid op het werk over risicopreventie en -beheer. In de praktijk kiest de werkgever een verzekeringsmaatschappij die vaak beheerd wordt door de economische groep waar hij deel van uitmaakt, en hebben slechts weinig bedrijven in Antioquia zo’n verplicht paritair comité. Dat laat de deur open voor belangenvermenging tussen bedrijven en de verzekeraars die de oorsprong van de pathologie van de werknemer moeten beoordelen. Het ministerie van Arbeid oefent haar controlefunctie niet uit om misbruik in te tomen.

Steun Everiel! Schrijf een brief naar de Colombiaanse ambassade.

Wil jij je solidariteit betuigen en actie ondernemen zodat Everiels strijd vruchten afwerpt ? Dat kan. Stuur een brief naar de Colombiaanse ambassade. Duurzame vrede in Colombia is  enkel mogelijk als het gepaard gaat met sociale rechtvaardigheid. Om dat mogelijk te maken zijn economische en sociale hervormingen van het sociale zekerheidssysteem nodig. Everiel Loaiza wordt op zijn bedrijf geïntimideerd door pesterijen en beschuldigingen op basis van valse verklaringen. Vraag in een voorgeschreven brief het respect voor vakbondsvrijheid via degelijk onderzoek in de cases die Everiel aanspande tegen Corpaul, vraag respect voor de wetgeving over gezondheid en veiligheid op het werk, de oprichting van een degelijk werkend paritair comité voor gezondheid en veiligheid op het werk zodat de preventie en het beheer van de arbeidsrisico’s verbetert en er minder slachtoffers vallen. Eis een betere werking van het systeem van arbeidsrisico’s zodat de slachtoffers beter en sneller geholpen worden.

Stuur je brief door hier te klikken

12339152_10153844712724529_913784072490713481_o

Actiedag: stap mee op 8 december

Op 8 december zullen we betogen om aandacht te vragen voor de case van Everiel en de ander 2 cases uit Guatemala en de Filippijnen waarin de rechten van activisten worden geschonden, en om op te komen voor het recht op een sociale bescherming voor iedereen. We spreken af op 18u00 aan het station Brussel-Centraal en zullen vandaar een betoging houden naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Karmelietenstaat). Vervolgens komen we nog samen voor een hapje en een drankje in Mundo-B (Edinburghstraat 34, 1040 Brussel).