11_banner_zorgplicht_wit

Zorgplicht voor internationale bedrijven

Voordracht met GROS Zottegem

De zorgplicht van bedrijven is een relatief nieuw begrip, en het onderwerp van een stevig beleidsdebat. Kunnen we respect voor de mensenrechten, arbeidsrechten en milieunormen afdwingen in de mondiale waardeketen van bedrijven? Leer er meer over tijdens een voordracht georganiseerd door GROS Zottegem.

Drie sprekers zullen een uitgebreid beeld van de zorgplicht van bedrijven schetsen. Sarah Vaes van Oxfam België staat stil bij de geschiedenis van het huidige voorstel voor een zorgplichtwet, en geeft aan waarom die nodig is en  hoe ze zou kunnen werken. Daarnaast vertelt ze meer over de huidige stand van zaken op Belgisch en Europees niveau.

Voor FOS zullen Felix De Witte en/of Sandra De La Cruz getuigen over mensen-, arbeids- en milieurechtenschendingen door bedrijven. Maar ze belichten ook het verzet van lokale organisaties, en de manier waarop FOS hen ondersteunt.

Ten slotte vertelt Europees parlementslid Cindy Fransen over haar werk binnen een van de parlementaire commissies die betrokken zijn bij het thema zorgplicht. Wie trekt de Europese zorgplichtwetgeving? Wie verzet zich ertegen? Welke kwesties moeten nog worden uitgeklaard?

Programma

20.05 uur: Inleiding door Karel De Vuyst, voorzitter GROS Zottegem

20.15 uur: Geschiedenis van de zorgplichtwetgeving door Sarah Vaes, beleidsmedewerker Oxfam België

20.40 uur: Getuigenissen vanuit de Andes door Felix De Witte, regionaal coördinator Andes voor FOS, en/of Sandra De La Cruz, programmamedewerker Bolivia voor FOS

21.05 uur: Een Europese zorgplichtwet door Cindy Fransen, Europees parlementslid CD&V

21.30 uur: Vragenrondje

11_banner_zorgplicht_hand_tumbnail
pdf, 3 MB

Een nieuwe wet op zorgvuldigheidsplicht voor bedrijven

Lees meer in de flyer over het evenement.

Download pdf

Praktisch

De avond staat open voor iedereen met een interesse in internationale solidariteit. De toegang is gratis.