Flexwerkers fight back

Casual Workers in actie

flexworking_boba-big

Hoe klaag je seksisme aan, wanneer je elk moment ontslagen kan worden? Deze activisten hebben de sleutel!

Seksisme op werkvloer - claim de werkvloer
Dossier

CLAIM de werkvloer

Strijd samen met activisten wereldwijd voor een veilige werkvloer en tegen seksisme. Ook jij kan in de voetsporen treden van de …

Lees verder

Voor flexwerkers, casual workers zoals ze in Zuid-Afrika zeggen, is seksisme op de werkvloer dagelijkse realiteit.

Zuid-Afrikaanse arbeiders met flexibel contract, denk bijvoorbeeld aan dagloners, uitzendkrachten, freelancers en seizoensarbeiders, pikken het niet langer en leggen claim op de werkvloer!

Waarom?

Seksisme krijgt vooral een vrijgeleide door de ongelijke machtsverhoudingen op de werkvloer. Wanneer je niet zeker bent of je jouw job morgen nog zal hebben, is het moeilijk om je uit te spreken.

“Machtsmisbruik is schering en inslag”, zegt activist Nonhlanhla Makhawula. “Ik ken zelfs voorbeelden van bazen die seksuele gunsten eisen, als voorwaarde om een job te krijgen of te behouden.”

Gelukkig zijn er de activisten van Casual Workers Advice Office. Zij proberen waardig werk voor flexwerkers af te dwingen en daarbij zijn seksisme en geweld belangrijke aandachtspunten.

“Ga in gesprek met flexwerkers en je hoort de meest waanzinnige verhalen. Het seksisme is al lang niet meer subtiel.

Ik weet bijvoorbeeld dat leidinggevenden soms contactgegevens van tijdelijke werknemers opzoeken om hen lastig te vallen. Ze hebben dan allerlei seksueel getinte verzoeken, met bijhorende beloftes van promotie of contractverlenging.

Seksisme en machtsmisbruik zijn een gevaarlijke cocktail die onaanvaardbaar is.”

Casual Workers Zuid-Afrika
Een intiem moment tussen een Zuid-Afrikaanse activist en een flexwerker.

Verenigd

Hoe pak je seksisme dat voortvloeit uit een verstoorde machtsbalans aan? Je verenigt je en eist de macht op!

Zuid-Afrikaanse activisten doen er alles aan om flexwerkers samen te krijgen en zich als blok tegen machtsmisbruik en seksisme uit te spreken. Dat is niet eenvoudig want heel wat flexwerkers zien hun collega’s zelden of niet. Bovendien zijn het vaak concurrenten voor dezelfde job of uren.

Daarom organiseren activisten verzamelmomenten buiten de fabrieken. Niet alleen fysiek, maar ook met smartphone organiseren ze zich om via onderlinge solidariteit het verschil te maken. “Want wanneer één arbeider onveilig is, zijn we dat allemaal.”

De Belgische ngo FOS werkt samen met de Zuid-Afrikaanse organisatie Casual Workers Advice Office om waardig werk voor flexwerkers te garanderen, met nadruk op gendergelijkheid.

Niet alleen in Zuid-Afrika leeft de strijd tegen seksisme op de werkvloer. Overal ter wereld zorgen creatieve activisten voor een veiligere werkplek.

Ook jij kan in hun voetsporen treden: klik hieronder en laat je inspireren!