De vormen van seksisme

Figuurtjes op kantoor , vormen van seksisme- claim de werkvloer

Wat voor soorten seksisme bestaan er zoal?

Seksisme tast niet alleen de gezondheid van het slachtoffer in kwestie aan, maar kan ook stevige schade berokken aan het imago of de prestaties van een organisatie. Hoog tijd om de verschillende uitingsvormen van seksisme te herkennen.

Seksisme is ruim beschouwd, alles wat een persoon afrekent op basis van seksuele en genderkenmerken en negatieve gevolgen met zich meebrengt. Genderstereotypen vormen hiervoor de basis. Seksisme komt vaak op de werkvloer voor en kan serieuze gevolgen hebben voor iemands veiligheid en welzijn.

Alledaags seksisme

Alledaags seksisme is, zoals het klinkt, iets dat alle dagen gebeurd. Het is ook deze veel voorkomende vorm die de bestaande genderrollen en -patronen in stand houden. Bovendien kan het serieuze psychische en fysieke schade toebrengen.
Seksistisch gedrag binnen deze categorie kan verschillende gedaantes aannemen.

  • Vijandig seksisme

Of ‘openlijk seksisme’. Het gaat dan om macho-opmerkingen zoals “vrouwen kunnen beter overweg met het koffiemachine” of discriminerend gedrag zoals een vrouw niet aannemen omdat ze een kinderwens heeft.

Vijandig seksisme wil doelbewust kwetsen en discrimineren.

  • Welwillend seksisme

Hoewel dit vaak goedbedoeld is, blijven uitingen neerbuigend. Bijvoorbeeld vrouwen verantwoordelijk achten voor de zorgende rol binnen het gezin.

Lees ons lexicon om de begrippen bropropriating en manterrupting, specifieke vormen van welwillend seksisme, te ontdekken.

  • Subtiel seksisme

Dit is de meest verdoken vorm door door het welwillende en het sociaal aanvaarde karakter ervan. We spreken over paternalistische aansprekingen zoals ‘meiske’ of een hoffelijke houding aannemen die tegelijk de onevenwichtige machtsbalans benadrukt. Door bijvoorbeeld positieve eigenschappen, gebaseerd op genderstereotypen, toe te schrijven, maken velen zich schuldig aan subtiel seksisme.

Een vrouw zou van nature empathischer zijn. Hierin schuilt het gevaar dat dergelijke opvattingen werkelijk worden geïnternaliseerd en zo ook gedrag in de hand werken die deze bevestigen. Men gedraagt zich naar de sociaal heersende verwachtingspatronen in de samenleving.

Discriminerend seksisme

Het is uiteindelijk alledaags seksisme dat leidt tot discriminerend en zelfs gewelddadig seksisme. Een seksistische ‘mop’ die onschuldig lijkt, is wel degelijk de perfect voedingsbodem voor discriminerend gedrag.

Gelukkig is discriminatie strafbaar. Hou dus je ogen open en aarzel niet om naar de politie te stappen wanneer je hiermee in aanraking komt.

Gewelddadig seksisme

Wist je dat in de Europese Unie één op drie vrouwen ouder dan 15 jaar het slachtoffer van lichamelijk of seksueel geweld is of dat is geweest? Gewelddadig seksisme bevindt zich op het einde van de continuïteitsas. Het gaat hierbij om zeer strafbare vormen van seksisme.

Een verkrachting of moord op basis van iemands geslacht vallen hieronder. Lees ons lexicon voor meer uitleg over feminicide.

Kom in actie

Nu je weet wat seksisme inhoudt, stopt niets je om in actie te komen! Klik hieronder en ontdek hoe