internationale dag tegen geweld op vrouwen - tijd om seksisme op het werk te bannen

Tijd om seksisme op de werkvloer te bannen

Vandaag is het de Internationale dag tegen geweld op vrouwen. Hét moment om seksisme op het werk aan te pakken.

Seksisme is onaanvaardbaar. Het zorgt voor onveiligheid en verwoest levens. Een seksistische leefomgeving zet de deur wagenwijd open voor discriminatie en geweld. De genderstereotypen die de basis vormen van seksisme, ideaalbeelden van wat ‘een man’ of ‘een vrouw’ zou moeten zijn, dwingen mensen in een keurslijf. Wie afwijkt van die clichébeelden wordt al te vaak agressief op de vingers gewezen.

De cijfers spreken voor zich. In Europa wordt 94% van de vrouwen ooit geconfronteerd met seksisme. Meer dan de helft van de Belgische werknemers krijgt te maken met dubbelzinnige opmerkingen, maar ook met verbale aanvallen onder het mom van ‘grappen‘. De link met geweld spreekt boekdelen: 34% van Belgische vrouwen kreeg op het werk te maken met ongewenst fysiek contact. Eén op drie vrouwen op deze aardbol botst in haar leven op fysiek of seksueel geweld.

Het grootste deel van ons leven speelt zich af op de werkvloer, één van de plaatsen waar seksisme het vaakst voorkomt. Als die veilig zou zijn, is al een grote stap gezet.

claim de werkvloer - affiche

Internationaal

Overal ter wereld staan mensen op voor meer gendergelijkheid. Ook vakbondsactivisten zijn deel van die beweging. Ze beseffen dat de strijd voor waardig werk samenvalt met de strijd voor een inclusieve werkvloer, waar iedereen zichzelf kan zijn.

Na jaren van campagnevoeren tegen seksisme bij collega’s, werkgevers en overheden, hebben ze sinds september 2019 eindelijk een internationaal akkoord om de druk op te voeren. Conventie 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie, die geweld en intimidatie op de werkvloer aankaart en daarbij oog heeft voor gendergelijkheid, inspireert hen om met nieuw enthousiasme op tafel te kloppen.

Ecuadoraanse activisten brengen seksisme en intimidatie op universiteiten in kaart. Nicaraguaanse textielarbeiders trekken naar de fabriek met c190-mondmaskers om een statement te maken. Belgische en Zuid-Afrikaanse vakbondsactivisten zetten hun leven in het teken van de strijd tegen seksisme. Want een werkvloer verdient veilig te zijn voor iedereen.

Naar aanleiding van de hernieuwde energie van vakbondsactivisten die de strijd aangaan met seksisme op het werk, lanceren ABVV, FOS, ISVI & Solsoc vandaag de campagne ‘CLAIM de werkvloer’. Zo willen we ons steentje bijdragen aan de strijd voor een werkomgeving zonder seksisme.

Op de campagnewebsite claimdewerkvloer.be kunnen werknemers en delegees via concrete situaties, seksisme op het werk leren herkennen. Een aantal inspirerende voorbeelden van wereldwijde campagnes en tips om seksisme aan te kaarten, zetten hen op weg om de strijd met seksisme aan te gaan.