Coördinatieplatform Waardig Werk (CPWW)

Het Coördinatieplatform Waardig Werk (CPWW) is een platform van negen organisaties die de krachten bundelen voor Waardig Werk wereldwijd. Het platform baseert zich daarbij op het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) Waardig Werk dat aan de basis ligt van verschillende samenwerkingsprogramma’s met sociale bewegingen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben en België.

Het CPWW bestaat uit

  • vier ngo’s: FOS, Solsoc, WSM en Oxfam
  • twee mutualiteiten: ANMC-LCM en Solidaris
  • drie vakbondsorganisaties: ACV-CSC international, BIS-MSI (ACLVB-CGSLB) en IFSI-ISVI (ABVV-FGTB)