extra3
De uitverkoop van publieke gezondheidsdiensten zorgt voor schrijnende taferelen.beeld:

Dossier

Gezondheid, geen koopwaar

Een goede gezondheid is jammer genoeg niet iedereen gegeven. Een goede gezondheidszorg daarentegen, zou dat wél moeten zijn. Jammer genoeg zijn goede zorgen er vaak alleen maar voor zij die geld hebben. Tijd om daar iets aan te doen!

header-sociale-bescherming
Thema

Sociale bescherming

Voltijds werken en toch arm zijn. Ziek worden maar je behandeling niet kunnen betalen. Ontslagen worden en geen inkomen hebben. Een leven …

Lees verder

Ondanks de internationale erkenning van het recht op gezondheid, en de talrijke inspanningen om het recht te verwezenlijken, komen jaarlijks meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd in de armoede terecht door medische kosten!

Niet alleen buiten België staat de gelijke toegang tot universele gezondheidszorg onder druk. Ook bij ons evolueren we naar een gezondheidszorg op twee snelheden: artsen die patiënten enkel willen behandelen als ze een eenpersoonskamer nemen zodat ze hogere honoraria kunnen aanrekenen, patiënten die meer betalen om sneller behandeld te worden…

Daarom werkt FOS samen met organisaties wereldwijd, van de Andes over België tot Zuid-Afrika, voor solidaire universele gezondheidszorg!

 

In 2016 voerde FOS campagne voor het recht op gezondheid. Bekijk de campagnevideoBron:
Diagnose
Bericht

Gezondheid: diagnose van een grondrecht

Een goede gezondheid is niet iedereen gegund. Een goede gezondheidszorg daarentegen, zou dat volgens heel wat mensenrechtenverdragen wél moeten zijn.

Lees verder

Wat eist FOS?

Gezondheid mag niet worden overgelaten aan commerciële bedrijven in de gezondheidssector. Die streven immers in de eerste plaats naar winst en hebben niet, zoals overheden, de plicht om het recht op gezondheid van de bevolking te garanderen. Overheden moeten, met participatie en inbreng van relevante en representatieve middenveldorganisaties, een beleid uitstippelen om een universele gezondheidsbescherming te garanderen.

Onze politici kunnen hier mee voor zorgen. Samen met de andere partners van de campagne “sociale bescherming voor iedereen”, vragen we hen daarom:

Maak van solidaire gezondheidszorg de prioriteit in het mondiaal gezondheidsbeleid

Om iedereen die ziek is de juiste zorgen toe te dienen, is een gezondheidssysteem nodig dat toegankelijk, aangepast en van goede kwaliteit is, zonder discriminatie. Daarvoor moeten we afstappen van de trend om gezondheidszorg te privatiseren en kiezen voor een solidaire financiering (publieke middelen). België moet hierbij het voortouw nemen en dit systematisch bepleiten op internationaal niveau.

Hou gezondheidszorg uit vrijhandelsakkoorden

Een fundamenteel mensenrecht als gezondheidszorg mag niet onderworpen worden aan de wetmatigheden van de mondiale vrijhandel. Landen moeten zelf alle hefbomen in handen hebben om een eigen gezondheidsbeleid uit te tekenen en te realiseren. Zonder het risico te lopen op commerciële sancties als ze maatregelen nemen die een betere gezondheid van de bevolking als doel hebben.

Geef iedereen toegang tot betaalbare medicijnen

Commerciële belangen wegen vaak te sterk door bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en bij het beschermen van de intellectuele eigendom. Het versterken van de intellectuele eigendom van geneesmiddelen (patenten) jaagt patiënten en overheden op kosten. Ook de productie van generische en goedkope middelen wordt daardoor bemoeilijkt. België moet zich binnen de EU hiertegen verzetten en een alternatief bepleiten.

Ondersteun andere landen in de uitbouw van hun sociale bescherming

België beschikt over een unieke kennis en expertise op vlak van sociale bescherming. Die moet het actiever inzetten in internationale samenwerking en sociale bescherming verankeren in zijn internationale beleid. Sociale bescherming moet ook een centrale plaats krijgen in de Belgische plannen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken.

Lees de brochure

In het kader van de campagne 2016 “Sociale Bescherming voor Iedereen”, werkte FOS samen met de andere campagnepartners in 2016 een volledig campagnedossier uit over de risico’s van commercialisering in de gezondheidszorg:

https://issuu.com/fossocsol/docs/2016campagnedossierrechtopgezondhei?e=1031711/34923804
Klik hier om de brochure te lezen!Bron:

Blijf op de hoogte van dit dossier

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Artikels over dit dossier