Little,African,Woman,Transporting,Fresh,Water,As,A,Drought,Symbol
Little African Woman Transporting Fresh Water as a drought symbol; Shutterstock ID 1649582002; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -beeld:

Dossier

Stop klimaatonrecht

Ga mee voor een rechtvaardige transitie

Vorig jaar overstromingen. Dit jaar droogte. En volgend jaar …? Vraag jij je af wat de klimaatverandering zal brengen? Je bent niet de enige. Overal ter wereld gaan mensen na hoe ze zich tegen extreem weer kunnen wapenen. Het is dus hoog tijd voor een klimaattransitie, een rechtvaardige transitie die niemand achterlaat.

We voelen allemaal de gevolgen van de klimaatopwarming, maar niet iedereen voelt ze even hard. De mensen die er het minste aan hebben bijgedragen, worden het zwaarste getroffen. Bovendien verscherpt de klimaatverandering de ongelijkheid gelinkt aan klasse, leeftijd, gender en afkomst. Want niet iedereen is in staat om zich vlot aan te passen.

Grote vervuilers

Zijn de slachtoffers van de klimaatverandering verantwoordelijk voor de situatie waar ze zich in bevinden? De cijfers zeggen duidelijk: “Neen!”

Enkele opvallende bevindingen:

  • 20 multinationals vertegenwoordigen een derde van de wereldwijde CO2-uitstoot.
  • De energiesector is verantwoordelijk voor 75% van alle uitstoot, maar creëert slechts een fractie van de wereldwijde jobs.
  • De rijkste 1% van de wereld stoot dubbel zoveel CO2 uitstoot als de armste helft van de bevolking.

Meer cijfers over de klimaatverandering.

Alleen samen kunnen we klimaatonrecht stoppen

Samen met 11.11.11 brengen we dat onrecht onder de aandacht. Getuigen uit alle hoeken van de wereld maken duidelijk hoe ingrijpend de gevolgen van de klimaatverandering zijn. Voor FOS vertelt Lenard Mapondera, die je ook in de FOScast hoort, hoe de droogte de vissector rond het Kapentameer bedreigt.

Lees zijn verhaal

Het waterpeil van het meer is zo laag. Als dat zo doorgaat, zal het uiteindelijk opdrogen. Er zal geen werk meer zijn voor ons.

Just transition

Een radicale omslag, naar een groene economie, is nodig. Maar als de klimaattransitie wil slagen, dan moet ze rechtvaardig zijn. Met vakbonden en gezondheidsorganisaties wereldwijd pleiten we voor oplossingen die werken voor mens én milieu. We hebben meer nodig dan groene technologieën.

Onze eisen aan beleidsmakers

  • Investeer in groene jobs en waardig werk, zodat vervuilende jobs worden vervangen door waardige nieuwe.
  • Werk aan sociale bescherming wereldwijd om klimaatgebonden werkloosheid en gezondheidsproblemen op te vangen en ruimte te maken voor een inclusieve transitie.
  • Betrek vrouwen bij de besluitvorming over en de uitwerking van klimaatoplossingen, want zij worden disproportioneel zwaar getroffen door de klimaatopwarming.
  • Stimuleer participatie en een democratisch klimaatbeleid op álle niveaus, met inbreng van het middenveld, zodat de transitie macht herverdeelt en in de behoeften van de lokale bevolking voorziet.
  • Zorg voor een rechtvaardige klimaatfinanciering, die rekening houdt met historische verantwoordelijkheden en de ongelijke gevolgen voor regio’s en bevolkingsgroepen.

Lees meer

cover_paper_klimaatrechtvaardigheid
pdf, 3 MB

Klimaatrechtvaardigheid: Herverdeling van middelen én macht

Verdiep je in klimaatonrecht en de remedies ervoor.

Download pdf

Samen met

Artikels over dit dossier