Migratie-Banner2

Dossier

Migratie

Woonde je buurman ooit elders? Studeerde je kind in het buitenland? Spendeer je het grootste deel van je dag in de stad waar je werkt? Het is allemaal niet abnormaal. Iedereen is op pad: we zijn allemaal mensen op weg naar beter.

FOS neemt het samen met 11.11.11 op voor vluchtelingen. Niet toevallig, de cijfers spreken voor zich. 65 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en vervolging. Miljoenen anderen ontvluchten armoede, ongelijkheid, klimaatverandering… Complexe problemen waar organisaties als FOS en 11.11.11 een antwoord op proberen te vinden.

Banner_Migratie_FB2

Arbeidsmigratie

Wie migreert moet in het land van aankomst kunnen werken en gezond kunnen leven. Daarom is er nood aan waardig werk en sociale bescherming. Een recht waar wij wereldwijd voor strijden.

Er zijn ook heel wat mensen die noodgedwongen verhuizen op zoek naar een job om te kunnen overleven. Het is een logisch fenomeen: waar er werk is, vind je migranten. En daar spelen bedrijven op in. Multinationals verhuizen naar landen waar de arbeidsvoorwaarden laag zijn, liefst in combinatie met een gunstig fiscaal systeem.

Intussen worden miljoenen mensen gedwongen om hun thuisland, stad of dorp te verlaten op zoek naar inkomsten. Zij worden het slachtoffer van lage lonen, uitbuiting en discriminatie. Ook zij hebben recht op volwaardige arbeidsrechten.

Maar ook gezondheidsredenen dwingen mensen om te verhuizen. Wanneer het leven van jou of een familielid in gevaar komt door een ontoereikende sociale bescherming, is je verplaatsen vaak de enige optie.

 

20170714-el salvador-agroindurstrie-suikerriet-stijn (15)
Bericht

Arbeidsmigratie: verhuizen om te werken

Besparingen, in combinatie met politieke crisissen, zorgen wereldwijd voor een gebrek aan waardig werk. Net een van de oorzaken zijn van migratiebewegingen.

Lees verder

Veel organisaties waarmee FOS samenwerkt, komen dagelijks in contact met migranten. Wereldwijd verplaatsen mensen zich, al dan niet tijdelijk, op zoek naar een beter bestaan. Daarbij hoort ook waardig werk en sociale bescherming. Door hun onzekere situatie, worden die rechten hen te vaak ontzegd. Vanuit die ervaring met migratie en als reactie op Belgische actualiteit, steunt FOS dit najaar de 11.11.11 campagne voor een eerlijk migratiebeleid.

Actie!

Wat kan de politiek doen?

Samen met jouw steun, voeren we de druk op met de volgende politieke eisen:

Pak structurele oorzaken van migratie aan.

Strijd tegen armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Zorg voor veilige vluchtroutes.

Zo vallen er minder doden en worden
minder mensen misbruikt.

Behandel iedereen met respect.

Vluchtelingen moeten als volwaardige
burgers behandeld worden.

Praat correct over migratie.

Halve waarheden vertekenen
de werkelijkheid. Ontdek hier enkele feitelijkheden.

Nog niet overtuigd?

Dat is jammer! Want migreren is vaak een manier om te overleven. Dat merk je ook aan deze getuigenissen:

Op jonge leeftijd ben ik door mijn familie naar de stad gestuurd om geld te verdienen, want op het platteland is er geen werk.

Migrati2-2Maria, Boliviaanse huishoudwerker

Ik streed voor sociale gelijkheid en ben daarom van mijn grond verjaagd. Ik hoop dat mijn kinderen ooit terug kunnen keren.

Migratie1-2Wilfriedo, Colombiaanse landarbeider

Door twee maanden te werken in Zuid-Afrika, kan ik een maand bij mijn kinderen zijn. Zo kan ik hun school en hun gezondheidszorg betalen.

Migrati3-2Faith, Zimbabwaanse straatverkoper

Lees meer over waarom een eerlijk arbeidsmigratiebeleid nodig is in het dossier over arbeidsmigratie uit 2018.

Samen met

Artikels over dit dossier

Wie doet wat voor of tegen migratie?

Over migratie en vluchtelingen wordt heel wat beweerd. Wetenschappelijk onderzoek geeft echter een heel paradoxaal beeld van de oorzaken van migratie. Wat is de rol van middenveldorganisaties dan?