srgr finaal

Dossier

(R)Evolutie! Onze gezondheid, onze rechten, onze zorg

Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten

Toegang tot abortus, betaalbare anticonceptie, kwaliteitsvolle seksuele vorming, vrije keuzes maken over je eigen lichaam, het is slechts een greep uit je seksuele en reproductieve rechten. Toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg op vlak van seksualiteit is een mensenrechtenkwestie. En toch, voor miljoenen mensen wereldwijd zijn deze rechten niet gewaarborgd.

Wereldwijd zien we namelijk een ongelijke toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Het zijn vooral jongeren, LGBTQIA-personen, vrouwen en meisjes en mensen zonder wettig verblijf die grootste drempels ervaren. Niet alleen omwille van bestaande taboes en traditionele rolpatronen in de samenleving, maar ook door een toenemend conservatief en repressief klimaat. Gendergelijkheid, het recht op abortus of alles wat zou afwijken van de traditionele gezinswaarden is nergens te bespeuren op de politieke agenda van extreemrechtse partijen.

In dit dossier gaan we dieper in op het belang van het thema Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten, in België en in de rest van de wereld.

Artikels over dit dossier