wie zijn wij-hoofd
beeld:

Een mondiale tegenmacht

FOS is de solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen, die zich wereldwijd inzet voor het recht op waardig werk en sociale bescherming.

Waarom?

Zonder internationale solidariteit is er geen rechtvaardige wereld. Solidariteit betekent een eerlijke verdeling van middelen. Die herverdeling mag zich niet beperken tot de landsgrenzen, maar moet wereldwijd georganiseerd worden. De economie moet zich daarom plooien naar de noden van iedereen plooien, niet naar die van een kleine groep. Om dat te bereiken, streven we naar respect voor de universele mensenrechten. Daarbij stellen we waardig werk, sociale bescherming en de rechten van vrouwen centraal.

Waardig werk en sociale bescherming

Een gemondialiseerde wereld heeft recht op een wereldwijde tegenmacht. Daarom werken we wereldwijd samen met organisaties om het recht op waardig werk te garanderen, sociale beschermingssystemen te versterken en mensen toegang tot gezondheidszorg te bieden.

We versterken organisaties die mensen samenbrengen en hun belangen verdedigen. Zo kunnen ze krachtige, duurzame en democratische bewegingen uitbouwen, met sterke onderhandelingscapaciteiten en een goede dienstverlening voor hun leden. We focussen daarbij op actuele thema’s, zoals onzeker werk, gendergelijkheid op de werkvloer, universele gezondheidszorg, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

We brengen de organisaties ook in contact met onze partnerorganisaties in Vlaanderen. Want de sociale strijd is wereldwijd!

In dit ludiek filmpje geven we onze kijk op hoe ontwikkelingssamenwerking alvast niet goed werkt. Duw gerust op play.Bron:

Duurzame verandering

We geloven in structurele samenwerking. Door organisaties te versterken waar zij dat nodig vinden, kunnen ze op lange termijn het verschil maken. Sociale, economische en politieke verandering is immers een werk van lange adem.

Die aanpak vereist een andere kijk op samenwerking. Weg van het denigrerend clichébeeld van arme weerloze mensen die hulp nodig hebben. Dat betekent écht samenwerken vanuit principes als gelijkwaardigheid en solidariteit. Mensen uit Zimbabwe, Peru of eender waar zijn even weerbaar en dynamisch als wie dan ook. Het is een boodschap die we maar al te graag in de verf zetten, zoals in het filmpje hierboven.