Gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden of – geletterdheid dat is de mate waarin je informatie over je gezondheid kan begrijpen en daarnaar kan handelen.

In onze complexe samenlevingen scoort een groot deel van de bevolking laag op deze vaardigheid wat maakt dat er een ongelijkheid is in gezondheid. Naast de gezondheidsvaardigheden zijn er ook andere sociale determinanten; zoals waar je woont, welke job je hebt, je studies enz. die je gezondheid bepalen.

FOS werkt samen met partnerorganisaties op de sociale determinanten van gezondheid, waaronder gezondheidsvaardigheden, en zet zich zo in om de gezondheidskloof te verkleinen.