Bezette Palestijnse gebieden

Sinds 2017 steunt FOS niet langer actief middenveldorganisaties in Palestina. Vanuit België blijven we wel de situatie op de voet volgen.

Al een halve eeuw gaat de Palestijnse bevolking gebukt onder de Israëlische bezetting die het sociaal, economisch en politiek leven zwaar tekent. Militaire inbeslagname, Israëlische nederzettingen en de bouw van de muur hebben de landbouw ontwricht. Tegelijk nemen armoede en werkloosheid onder de Palestijnen toe door de moeilijke economische omstandigheden. Daarom focust FOS in Palestina op het afdwingen van arbeidsrechten en het versterken van de arbeidersbeweging.

israel
  • Ontwricht door de Israëlische bezetting en het excessief geweld
  • Stijgende werkloosheid, armoede en onaanvaardbare werkomstandigheden
  • Arbeidsrechten en uitbouw sociale bescherming staan onder druk
palestina-muur-flickr-peter-mulligan
Bericht

Vrijheid van opinie ook voor solidariteit met Palestina!

Moet België de weg opgaan van Frankrijk en de oproep tot boycot van Israël verbieden?

Lees verder

De Palestijnse staat heeft te weinig macht en financiële ruimte om een eigen economisch beleid te voeren, waardoor ze afhankelijk zijn van buitenlandse donoren. Het gebrek aan geld legt veel druk op de uitbouw van sociale bescherming en andere voorzieningen. De werkloosheid blijft hoog en door de moeilijke economische omstandigheden staan de arbeidsrechten zwaar onder druk. In 2015 was de gemiddelde werkloosheidsgraad in de Palestijnse gebieden zelfs 26%.

Lage lonen, ontslag zonder vergoeding, discriminatie van vrouwen, gebrek aan veiligheid en gezondheid op het werk, het niet betalen van de wettelijke lonen en verzekeringen. Het is de dagelijkse realiteit in de Palestijnse bezette gebieden.

De slechte economische situatie, de slopende armoede en werkloosheid en het gebrek aan alternatieven zetten Palestijnse werknemers ertoe aan om werk te zoeken in Israël of in de nederzettingen, die de feitelijke oorzaak zijn van hun penibele situatie. De Israëlische arbeidswet, die in theorie ook op de arbeiders van toepassing is, wordt zelden nageleefd. Het toont aan dat de Palestijnse vakbonden zich ook meer moeten richten tot de werknemers die in Israël en de kolonies in onzekere omstandigheden werken.

FOS in Palestina

Van 2006  tot 2016 ondersteunde FOS de Palestijnse Vakbond van de Chemiewerknemers. Door de interne werking van PGFTU te versterken kunnen Palestijnse arbeiders in de petroleumsector erop vooruit gaan. Lees alles over de successen van FOS in Palestina in het jaarverslag 2016.

Ex-partner van FOS in de bezette Palestijnse gebieden

Artikels over Bezette Palestijnse gebieden

FOS veroordeelt bloedbad in Gaza

Sinds enkele maanden worden demonstrerende Palestijnen vermoord, met deze week als hoogtepunt net voor en tijdens de herdenkingen van de Nakba. FOS veroordeelt het geweld door Israël streng.

Stop Law-Train!

De Europese Unie, de Belgische regering en de KU Leuven werken samen met de Israëlische politie, terwijl Israël gevangenen mishandelt en foltert.