Artikels over Nicaragua

FOSCAST: Gelijk maakt gezond

Gezondheidsactivisme in Nicaragua & België - Leer meer over burgerparticipatie aan gezondheid, een doeltreffende manier om de gezondheidskloof in te dijken.

Q&A – Bedrijven & mensenrechten

Bedrijven liggen steeds vaker onder vuur voor mensenrechten- en milieurechtenschendingen in binnen- en buitenland. Een ‘zorgplichtwet’ zou bedrijven verantwoordelijk kunnen houden en slachtoffers vergoeden.