Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Veranker een sterk lokaal mondiaal beleid

Op 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De verkozen lokale bestuurders zullen het beleid van onze gemeente of stad vormgeven tot 2025. En dit is niet onbelangrijk. Een duurzame en solidaire samenleving begint ook op lokaal niveau. Maar hoe moet een sterk mondiaal beleid eruitzien? 11.11.11, de koepel van Noord-Zuidbeweging waar ook FOS deel van uit maakt, bundelde een aantal sleutelaanbevelingen in een memorandum.

Mondiale bril

De gemeente of stad is het beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat. Het is het niveau waar je het best kan voelen wat er leeft en verandert bij de bevolking. Sinds de laatste verkiezingen is dat heel wat. Door de technologische evolutie en de globalisering leven we meer dan ooit in een mondiale samenleving. ‘De wereld’ is in onze eigen contreien voelbaarder dan ooit. Door het internet en de (sociale) media weten we hoe het eraan toegaat in andere landen. Ontwikkelingen in de transportsector hebben ervoor gezorgd dat we ons nu vlot op enkele uren tijd naar de andere kant van de wereld kunnen begeven. Deze evolutie heeft ons doen inzien dat we allemaal verbonden zijn, net zoals onze problemen. De uitdagingen van vandaag vinden hun oorsprong niet zelden in een ander land en vice versa.

Het is dan ook belangrijk om bij elke beleidskeuze een mondiale bril op te zetten.

sdg

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) als kompas

Onder het ‘leave no one behind’-principe ondertekenden 193 landen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Deze agenda gaat van water en onderwijs tot vrede en vertrekt vanuit mondiale verbondenheid waarbij alle landen de doelstellingen moeten nastreven. Niet alleen alle landen maar ook alle beleidsniveaus hebben hierbij verantwoordelijkheden.

De volksvertegenwoordigers die na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aan het roer zullen staan van onze gemeenten en steden, bepalen het lokale beleid van 2020 tot 2025. Erop toezien dat ze deze doelstellingen behalen tegen 2030, zal dus een cruciale opdracht zijn voor onze nieuwe lokale besturen.

11.11.11 en FOS roepen onze toekomstige lokale mandatarissen dan ook op om de Agenda 2030 als leidraad te nemen bij de opmaak en uitvoering van de beleidsplannen voor 2020-2025. Het is belangrijk dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een ambitieuze lokale invulling krijgen. Gemeenten en steden moeten hen gebruiken als dé hefboom om een antwoord te bieden op de mondiale uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. In het memorandum vind je 3 aanbevelingen terug hoe je dit in je gemeente of stad concreet kan maken.

 1. Iedereen aan boord

  • Het college van burgemeester en schepenen gebruikt de Agenda 2030 als leidraad voor de opmaak van de beleids- en beheerscycli 2020-2025.
  • De gemeente gaat in gesprek met het middenveld voor de opmaak en uitvoering van haar beleid en toont ambitie voor 2025 en verder.
  • De gemeente neemt haar rol op in de realisatie van de SDGs en weegt op het internationale beleid door samen te werken met andere steden en gemeenten.

2. Voorzie mensen en middelen

  • De gemeente stelt een interne werkgroep of mondiale ambtenaar aan om het overzicht van de bestuurlijke initiatieven te bewaken en te coördineren.
  • De gemeente behoudt een apart budget voor ontwikkelingssamenwerking voor de ondersteuning van projecten in het Zuiden en/of om lokale organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling wereldwijd.
  • De gemeente werkt aan een evenwichtig subsidiereglement voor de verdeling van de beschikbare publieke middelen voor ontwikkelingssamenwerking

3. Wees een mondiale gemeente

  • De gemeente sensibiliseert over internationale onrechtvaardigheid en het belang van duurzame ontwikkeling.
  • De gemeente erkent de toegenomen diversiteit en implementeert een menswaardig lokaal migratie- en diversiteitsbeleid.
  • De gemeente werkt aan haar eigen ecologische impact op de rest van de wereld.
  • De gemeente kiest voluit voor een duurzaam aankoopbeleid.

 

Bron: 11.11.11

 

lokaalbeleid2
pdf, 1 MB

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018

Memorandum van 11.11.11 voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018

Download pdf

Ook op de website van de VVSG vind je allerhande tips terug over hoe je met de sdgs aan de slag kan.