1 mei: linkse partij moet terug naar de basis

Tienduizenden Salvadoranen gaven gisterenmorgen gehoor aan de oproep van vakbonden en volksorganisaties om de Dag van de Arbeid te gebruiken om hun eisen en verwachtingen ten aanzien van de regering en het patronaat kracht bij te zetten. Op 1 mei slaan de anders zo verdeelde vakbonden de handen in elkaar en stappen zij kameraadschappelijk door de straten van de hoofdstad San Salvador, elk met hun eigen slogans en eisen.

CategorieNieuws

“Als Burgeralliantie tegen de Privatisering van de Gezondheidszorg,” aldus de woordvoerster Margarita Posada, partner van fos “vragen wij aan de regering dat zij haar belofte houdt en het budget voor gezondheid laat stijgen van de huidige 3,5% tot 5% van het BNI (Bruto Nationaal Inkomen) en verder werkt maakt van de uitbouw van de publieke gezondheidszorg.”

Noé Néris, algemeen secretaris van de vakbond in de belangrijkste suikerfabriek, maant “het FMLN en de regering aan om werk te maken van het wetsvoorstel dat wilde en ongecontroleerde onderaanneming in alle economische sectoren moet reguleren.”

De tegenvallende resultaten voor de linkse regeringspartij FMLN bij de laatste parlementsverkiezingen van maart zorgden dit jaar voor enige polemiek aan de vooravond van de manifestatie. Bij wie moet de schuld gelegd voor deze nederlaag: bij de regering of bij het FMLN zelf? Het is een feit dat de huidige regering van president Funes lang niet alle beloften heeft waargemaakt. Verkozen als onafhankelijke kandidaat voor het FMLN, is Funes gaandeweg een eigen koers gaan varen. De linkse partij grijpt 1 mei aan om de regering, waarop ze haar greep heeft verloren, op haar gedane beloften te wijzen. Zo legt ze onrechtstreeks ook de verantwoordelijkheid voor de rechtse electorale overwinning bij de regering.

Maar voor vele syndicalisten en volksorganisaties gaat het FMLN zeker niet vrijuit. Zij verwijten de partij dat ze het contact met haar historische basis verloren heeft en dat ze zich terugtrekt in de comfortabele zetels van het parlement of de gemeentebesturen. Deze fractie zag het FMLN dit jaar liever niet op de manifestatie opduiken, want het FMLN heeft deze regering aan de macht gebracht en draagt met andere woorden de grootste verantwoordelijkheid voor het falende beleid.

Het is duidelijk dat het vertrouwen van de arbeidersbeweging in het FMLN een deuk heeft gekregen. Wil deze linkse partij de presidentsverkiezingen van eind 2013 winnen, dan zal zij een serieuze inspanning moeten doen en terug naar de basis afdalen. Daar zullen ze nederig moeten luisteren naar de verzuchtingen van de kwetsbare groepen van deze samenleving, zoals werkgelegenheid, goede gezondheidszorgen, veiligheid en gelijke rechten voor vrouwen.