Onderdeel van
corona
#TogetherAgainstCorona Ga naar dossier
1 mei

1 mei klinkt luider dan ooit

Wereldwijd vanuit ons kot

Door de pandemie blijven overal ter wereld activisten op 1 mei thuis. Maar wanneer ongelijkheid toeneemt, klinkt vanuit ons kot het pleidooi voor solidariteit luider dan ooit. 

LocatieBelgië
CategorieNieuws
Een boodschap van activisten wereldwijd vanuit hun kot op 1 mei, de dag van de arbeidBron:

Vandaag is een uitzonderlijke 1 mei. Dit jaar nergens publieke festiviteiten en optochten die de straat innemen. Dit jaar blijven pleitbezorgers van gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit thuis. 

Toch staan die waarden vandaag centraal. De verbondenheid van de wereld is door de pandemie zichtbaarder dan ooit. We delen cultuur, arbeid, inkomen, natuur en zelfs virussen. Maar toch verdelen we hen ongelijk. 

‘Iedereen in zijn kot’, is geen goednieuwsshow. Covid-19 en de maatregelen die overheden wereldwijd nemen, zetten ongelijkheid op scherp. De kloof tussen man en vrouw, werkend en niet werkend, gezond en ongezond is door de pandemie uitgediept. Velen vallen uit de boot en dat is ontoelaatbaar.

Solidair

Het pleidooi voor solidariteit klinkt vanuit ons kot luider dan ooit. Als we ons willen wapenen voor de toekomst, één waar iedereen bestaansrecht heeft, moeten we nu in actie schieten. Het enige geneesmiddel om de lokale en mondiale gezondheidscrisis en bijhorende ongelijkheid te overwinnen is duurzame solidariteit. 

Solidariteit tussen wie gezond en ongezond is: een uitkering voor zieken en solidaire zorg. Solidariteit tussen werkend en werkloos: werkloosheidsuitkering voor wie getroffen is door de maatregelen. Solidariteit tussen rijk en arm: een eerlijke bijdrage aan een nieuwe economie door de zwaarste schoudersSolidariteit tussen jong en oud: zorg en pensioen voor de ouderen in onze samenleving. 

Ook mondiale solidariteit blijkt meer dan ooit nodig: internationale samenwerking met landen die getroffen zijn en met lokale organisaties die dagelijks ongelijkheid bekampen.

Thuis

En toch blijven activisten wereldwijd thuis. Dat doen ze voor onze gezondheid, maar ook voor solidariteit en rechtvaardigheid.

Vandaag is thuisblijven niet asociaal, maar sociaal en solidair. Thuisblijven betekent samen ijveren voor een betere wereld na corona. Eén waar mensen en gezondheid belangrijker zijn dan winst. Een wereld met meer gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, vrijheid en solidariteit.

Vandaag is daarom een broodnodige, onvergetelijke eerste mei.

Ook voor deze activisten klinkt 1 mei luider dan ooit vanuit hun kot. Ontdek hun motivatie om de dag van de arbeid te vieren.

‘Een waardig leven voor alle vrouwen na de pandemie? Dan moeten we vandaag de krachten bundelen’

Klik hier en lees de volledige getuigenis van Mayra en Surkuna

“Wij, vrouwen wereldwijd, zijn bij de zwaarst getroffenen. Vrouwen hebben een lager inkomen en zijn al te vaak slachtoffer van geweld. De quarantainemaatregelen om covid-19 in te perken hebben dat onrecht uitgediept. De combinatie zorg, telewerk en huishouden, zorgt ervoor dat onze dagtaken loodzwaar zijn.

De feministische strijd is verzet tegen een wereld met ongelijkheid. We strijden tegen een samenleving die ons dwingt om onzeker, arm en geschonden te leven. Ons bestaan na de pandemie ziet er zorgwekkend uit. Seksuele en reproductieve rechten, gezondheidsrechten en het recht op veiligheid staan onder druk. Daarom moeten we ons, in de geest van 1 mei, verenigen.

We moeten de kans grijpen om samen en solidair strategieën te ontwikkelen voor een waardig leven in deze en toekomstige crisissen. We moeten solidariteit smeden die ons in staat stelt waardig, verzorgd en gezond te leven.

Daarom zijn we op 1 mei verenigd, samen sterk, en laten we geen tegenslag toe!”

‘Als individu zijn we geïsoleerd, maar onze strijd is wereldwijd’

1 meiRebecca Mort, activist bij middenveldorganisatie Women on Farms Project, Zuid-AfrikaTweet dit

Klik hier en lees de volledige getuigenis van Rebecca van Women on Farms Project

“Het coronavirus toont aan hoe neoliberale systemen, mensen en hun gezondheid in de steek laten. Internationale solidariteit, een hoeksteen van 1 mei, is daarom meer dan ooit van cruciaal belang. Denk daarbij aan het delen van kennis over gezondheid, maar ook aan gezamenlijke strijd voor een rechtvaardige wereld waar iedereen toegang heeft tot zorg.  En niet alleen een wereldwijde elite.

Isolatie betekent niet dat we ons loskoppelen. Het laat ons toe om op nieuwe, creatieve en zinvollere manieren samen te werken. Om wat we delen onder ogen te zien: onze menselijkheid en onze toekomst op aarde.”

‘Alleen solidariteit kan een crisis bezweren’

LedrizNaome Chakanya, onderzoeker voor denktank LEDRIZ, ZimbabweTweet dit

Klik hier en lees de volledige getuigenis van Naome van LEDRIZ

“Covid-19 is meer dan een wereldwijde gezondheidscrisis is. Het is een sociaal-economische crisis die gezamenlijke actie vereist. De pandemie is een stresstest die de zorg van landen onder druk zet. Sommige landen, zoals Afrikaanse ontwikkelingslanden, meer dan anderen.

Het zet ook druk op solidariteit. Iedereen moet samenwerken om de pandemie aan te kunnen. Van jong tot oud, van straatverkopers tot politieke leiders, van noord naar zuid, van oost naar west, van rijk tot arm, van ontwikkelde landen tot arme landen. Vandaag doet iedereen ertoe.

Verklaringen en oproepen van regeringen en internationale instellingen voor solidariteit zijn onvoldoende. De wereld heeft nood aan échte structurele samenwerking, waarbij de meest kwetsbaren in de samenleving financiële steun krijgen. De pandemie maakt zo duidelijk dat acties meer zeggen dan woorden. Zoals de romanschrijver J.K Rowling zei: ‘We zijn slechts zo sterk als we verenigd zijn, zo zwak als we verdeeld zijn.’

Laat net dat de boodschap van 1 mei zijn.”

‘Nog nooit was het zo duidelijk: sociale bescherming redt levens’

‘Door solidariteit te laten groeien, snoeien we de ongelijkheid’

Steun FOS

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke inspanningen. Tijdens de pandemie, strijden we harder dan ooit voor sociale bescherming voor iedereen met lokale organisaties wereldwijd.
Wees solidair tijdens corona en steun ons.

000-0000074-74
IBAN BE16 0000 0000 7474
BIC BPOTBEB1
Mededeling: Corona 2020

Voor giften vanaf 40 euro heb je recht op belastingvermindering en ontvang je een fiscaal attest.