1 oktober: Eerste stap in betere bescherming huishoudpersoneel in België

Nieuw koninklijk besluit voor waardig werk huishoudsters treedt in werking

Brussel, 30 september 2014

Poetsen, koken, wassen en plassen, … als huishoud(st)er in dienst zijn en toch geen sociale rechten opbouwen, is vanaf 1 oktober verleden tijd. Tot vandaag moest huishoudpersoneel dat minder dan 24u per week werkt niet worden aangegeven bij de Sociale Zekerheid. Dat betekende dat deze werknemers – ondanks hun legale tewerkstelling – geen rechten opbouwden voor de ziekteverzekering, het pensioen, de werkloosheidsuitkering. Dat onrecht is nu geschiedenis.

LocatieBelgië

Het werk van huishoudpersoneel wordt al jarenlang ondergewaardeerd, ook door de wetgever. Met de het in voege treden van het KB zullen – voornamelijk vrouwen – die meer dan parttime werkten maar toch geen sociale rechten opbouwden – dat eindelijk wel doen. Deze situatie was een van de flagrantste vormen van onderwaardering van het huishoud(st)ersberoep. Het is jammer genoeg niet het enige. Zo is het nog wachten op een KB dat ook de criteria voor welzijn op het werk op hetzelfde niveau tilt als voor andere werknemers.

De wetgeving over de tewerkstelling in de huisarbeid is in ons land heel versnipperd. Naast de bekende dienstencheques zijn er nog de dienstboden, de huisbedienden, … Er is dringend nood aan wetenschappelijk onderzoek om dit deel van de arbeidsmarkt – met haar zeer diverse reglementering – in kaart te brengen. Zowel op wetgevend niveau als op de werkvloer zelf, moet rekening gehouden worden met het feit dat veel huisarbeid informeel wordt gepresteerd. Het OR.C.A.-WORK project, specifiek gericht op huispersoneel, bereikt jaarlijks meer dan 100 huishoud(st)ers die zonder wettig verblijf aan de slag zijn. Zij zijn een bron van informatie over de problemen van clandestiene tewerkstelling, onbetaalde overuren, onduidelijke contracten, het falend arbeidsmigratiebeleid, … Op basis van een wetenschappelijk onderzoek kan verder werk gemaakt worden van passende wetgeving en nieuwe beleidskeuzes.

De aanpassing van de wetgeving kadert in de uitvoering van de bepalingen van Conventie 189 betreffende waardig werk voor huishoudpersoneel van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). België staat op het punt deze conventie te ratificeren. FOS voerde de voorbije twee jaar actief campagne voor het Recht op Waardig Huishoudwerk, en pleitte met de Belgische 12 by 12 coalitie meermaals voor de ratificatie van de conventie. Mede dankzij dit lobbywerk hebben de parlementen van de Duitse gemeenschap, Vlaanderen, Wallonië en het Federaal parlement de ratificatie reeds gestemd. Een volledige ratificatie wordt geblokkeerd door het talmen van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Net het gewest waar massaal veel huishoudpersoneel in precaire omstandigheden aan het werk is.