167.269 handtekeningen voor waardig werk

Met een bezoek aan het VBO en het Parlement sloot fos samen met de vakbonden en de ngo’s de campagne Waardig Werk af.

LocatieEcuador
CategorieNieuws

We presenteerden de 167.269 handtekeningen die we tijdens onze tweejarige campagne ophaalden in een enorme gereedschapskist en legden een aantal duidelijke eisen op tafel op de Internationale Dag voor Waardig Werk (7 oktober).

Juan Carlos Jacome van de Ecuadoraanse fos-partner Fenacle gaf een getuigenis over waardig werk in zijn land. Hij schetste de wantoestanden waarin de suikerrietarbeiders werkten. Dankzij de succesvolle strijd die Fenacle voerde tegen onderaanneming is er verbetering in zicht.

De ontmoeting met het VBO verliep heel constructief. Er werd afgesproken een werkgroep op te richten rond het thema en het VBO verklaarde zich eveneens bereid om hun ondernemingen te sensibiliseren rond het belang van waardig werk in de volledige productieketen.

Ook op het Parlement werd de coalitie goed ontvangen door vertegenwoordigers van alle partijen. Ze waren onder de indruk van de campagne en feliciteerde de ngo’s en vakbonden met de resultaten ervan. Heel concreet:

– engageerde men zich om verder te werken aan de resolutie rond waardig werk die het Parlement eerder reeds goedkeurde (om deze vertaald te krijgen in een wetgevend kader),
– verklaarden enkele partijen zich bereid om samen te werken rond toekomstige investeringsakkoorden
– zou er een werkgroep opgericht worden om erop toe te zien dat de openbare aanbestedingen van het Parlement de voorwaarden van waardig werk in de productieketen respecteren

Onderaan vind je een link naar het fotoverslag van de actie en een link naar de resultaten van de campagne Waardig Werk.
Meer info: Fotoverslag slotactie