193 handen op de Kunstberg verbazen voorbijgangers

FOS vraagt meer waardering en waardig werk voor huishoudpersoneel!

19/06/2014 – Brussel

Voorbijgangers reageerden verbaasd toen ze 193 handen met evenveel vlaggetjes op de trappen van de Kunstberg zagen staan. De beeldjes symboliseerden de 193 erkende VN-landen. Zestien handen droegen een poetshandschoen.

Met deze symbolische actie willen FOS, De Algemene Centrale-ABVV, Vlaams ABVV, sp.a, Socialistische Mutualiteiten en vzw Thuiszorg aandacht vragen voor de meer dan 100 miljoen huishoudhulpen die wereldwijd aan het werk zijn.

Ze poetsen, koken, wassen, strijken en doen het werk waar anderen hun neus voor ophalen. Toch wordt het beroep ondergewaardeerd en door velen niet gezien als écht werk. Het gebrek aan waardering voor huishoudwerk uit zich onder andere in lage lonen en gebrekkige arbeidswetgeving in vele landen.

Drie jaar geleden, op 16 juni 2011, keurde de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) Conventie 189 goed. In deze internationale conventie wordt huishoudwerk gelijkgesteld met andere soorten loonarbeid, en worden arbeidsrechten gegarandeerd. De goedkeuring betekende een mijlpaal in de strijd van huishoudpersoneel wereldwijd. Het is nu van groot belang dat ieder individueel land de conventie ratificeert en toepast in de eigen wetgeving.

Drie jaar na de goedkeuring van Conventie 189, hebben echter nog maar 16 landen de “handschoen opgenomen” en de conventie geratificeerd. Volgens de socialistische beweging mag het iets meer zijn! De 100 miljoen huishoudwerk(st)ers wereldwijd verdienen het!

Argentinië, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Duitsland, Guyana, Italië, Mauritius, Nicaragua, Paraguay, Filippijnen, Zuid-Afrika, Uruguay, Dominicaanse Republiek, Colombia en Zwitserland gaven reeds het goed voorbeeld. In België werd de conventie reeds geratificeerd door het Federale, Vlaamse en Waalse parlement, alsook door het parlement van de Duitstalige gemeenschap. Nu moet enkel het Brussels Parlement nog zijn goedkeuring geven. De Belgische Coalitie 12 by 12 vraagt daarom om de ratificatie van Conventie 189 op te nemen in het regeerakkoord.

Na twee jaar campagne voeren voor het Recht op Waardig Huishoudwerk, vragen FOS en de socialistische beweging met deze publieksactie ook meer waardering voor huishoudpersoneel. Voorbijgangers kregen een flyer en een woordje uitleg, en werden aangespoord om zelf de “handschoen op te nemen”. Reeds 10.000 mensen toonden hun waardering voor huishoudpersoneel de voorbije twee jaar.
Iedereen kan nog deelnemen aan de online actie, op www.neemdehandschoenop.be

MEER FOTO’S VOLGEN op vrijdag 20/06/2014 !