40 JAAR IS GENOEG!

Sinds 30 maart ‘07, de Palestijnse dag van het Land, loopt de nieuwe campagne van het Actieplatform Palestina via de site www.40jaarbezetting.be. Daarmee sluit het samenwerkingsverband van de Vlaamse ngo’s en vredesorganisaties rond Palestina zich aan bij de internationale oproep (zie hieronder)om massaal te protesteren tegen 40 jaar bezetting van de Palestijnse Gebieden door de Israëlische staat.

CategorieNieuws

Laat je stem horen!

Op 30 maart ‘07, Dag van het Land, lanceren we de interactieve site www.40jaarbezetting.be. Palestina is voor ons geen ver-van-mijn-bed-show en dat het ons ook raakt willen we duidelijk maken aan onze toekomstige regeringsleiders. De site laat onze partijvoorzitters aan het woord en nodigt de bezoeker uit om zijn of haar mening te geven. Verder biedt de site een brok informatie over de bezetting en pakkende getuigenissen van mensen die de bezette gebieden bezocht hebben.
Op 4 juni ’07, op de vooravond van het begin van de bezetting, 40 jaar geleden, houden we een symbolische actie op het Schuman-plein in Brussel. Die dag overhandigen we aan de partijvoorzitters een manifest, waarin we hun standpunten op basis van de binnengekomen reacties doorlichten.
Tot slot roepen we op om op 9 juni ’07 massaal deel te nemen aan de grote solidariteitsactie in het Jubelpark te Brussel, georganiseerd door het ABP- Association Belgo-Palestinienne.

Met deze campagne blijft het APP bij onze politici aandringen op concrete maatregelen die Israël moeten dwingen om het internationaal recht na te leven. Sloop de Muur, stop de bezetting blijven de ordewoorden. Daarom ook deze nieuwe campagne die loopt van 30 maart ’07, de Palestijnse dag van het Land tot begin juni ‘07, het begin van de bezetting 40 jaar geleden.

Uitgebreid overzicht van de campagne:
1) Via een interactieve site www.40jaarbezetting.be willen we tonen dat Vlaanderen wakker ligt van het onrecht dat het Palestijnse volk wordt aangedaan:
• Aan de voorzitters van 6 Vlaamse partijen hebben we hun visie op het Israëlisch-Palestijns conflict gevraagd. Elke bezoeker wordt uitgenodigd om zijn waardering én commentaar uit te spreken.
• Elke week leggen we een stelling over het conflict ter stemming voor.
• Palestinareizigers getuigen over wat zij ginds gezien en beleefd hebben.
• Personaliteiten spreken zich uit over het conflict.
• Videofragmenten tonen de dagelijkse realiteit van het leven onder de bezetting.

We sluiten ons tevens aan bij het initiatief van 11.11.11 dat vrijwilligers met een politiek eisenpakket, waaronder een drietal eisen met betrekking tot het Midden-Oosten, op bezoek stuurt bij de kandidaten voor komende parlementsverkiezingen. Meer informatie: 11.11.11

2) Van 5 tot 12 mei neemt het APP deel aan Ten Vrede in Diksmuide. Het APP zal in één van de tenten de thematiek van de Palestijnse vluchtelingen vorm geven. Een grote muur trekt de aandacht op de Israëlische muur op de Palestijnse Westbank.

3) 4 juni 2007
Aan de vooravond van het begin van de bezetting, 40 jaar geleden, houden we een symbolische actie:
We overhandigen aan de partijvoorzitters ons manifest, waarin we hun standpunten o.m. op basis van de binnengekomen reacties doorlichten; we roepen hen op om in de komende legislatuur een coherenter beleid ten aanzien van het Israëlisch-Palestijns conflict te voeren, op basis van het respect voor het internationaal recht.
Prikactie “40 jaar is genoeg!” We nodigen iedereen uit om naar het Schuman-plein te trekken met een duidelijke boodschap voor de Belgische en Europese beleidsmakers: 40 jaar is genoeg! Deze 40 jaar worden gesymboliseerd door 40 geketende personen, die elk een foto over de het leven onder de bezetting dragen: check points, wegblokkades, pasjescontroles, nederzettingen, vluchtelingen, enz. Als teken van hoop laten we 40 witte duiven vrij.

4) 9 juni 2007
We roepen op om massaal deel te nemen aan de grote solidariteitsactie in het Jubelpark te Brussel, georganiseerd door het ABP- Association Belgo-Palestinienne.

Voor meer inlichtingen
Actieplatform Palestina
Wim Leysens
02.552 03 06
[email protected]

Het Actieplatform Palestina sluit zich aan bij de oproep tot internationale mobilisatie tegen de Israëlische bezetting.
Bezoek de interactieve website www.40jaarbezetting.be
Neem deel aan de symbolische actie op 4 juni ’07 om 12.30u op het Schumanplein in Brussel
Neem deel aan de manifestatie op 9 juni ’07 in het Jubelpark te Brussel

40 JAAR IS GENOEG!

4-9 juni 2007

“EEN WERELDWIJD NEEN TEGEN DE ISRAËLISCHE BEZETTING”

Sinds de oorlog van 1967 verzet de Israëlische staat zich tegen het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk en bezet ze de gebieden achter de bestandslijn van 1949 (de groene lijn), m.n. de Gaza-strook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Maar reeds in 1948, straks 60 jaar, begon de lijdensweg van het Palestijnse volk.

Gedurende 40 jaar heeft de Israëlische staat systematisch en minutieus aan de versnippering en desintegratie van de bezette Palestijnse Gebieden gewerkt. Israëls huidige kolonisatie- en annexatiepolitiek zal straks nog maar 40 % van het oorspronkelijke Palestijnse grondgebied dat in 1967 werd bezet, voor de Palestijnen overlaten.

Gedurende 40 jaar heeft de Israëlische staat Oost-Jeruzalem geannexeerd en beschouwt ze dit gebied als onlosmakelijk verbonden met het eigen grondgebied. Een eindeloze reeks maatregelen heeft als doel om het demografisch karakter en het statuut van de stad te wijzigen.

Gedurende 40 jaar onteigent en ontvreemdt de Israëlische staat Palestijns grondgebied om er nieuwe nederzettingen voor Israëlische burgers op te richten. Vandaag wonen ruim 460.000 Israëlische kolonisten op de bezette Palestijnse gebieden, 260.000 op de Westelijke Jordaanoever en 200.000 in Oost-Jeruzalem. Een heel netwerk van wegen en voorzieningen aangelegd op Palestijns territorium, is alleen voor deze kolonisten toegankelijk.

De bouw van de muur past volledig in de Israëlische kolonisatiepolitiek. Het traject van de muur wijkt voor meer dan 80 % van de groene lijn af, en altijd langs Palestijnse kant. Daarmee is de muur het sluitstuk van een reeks maatregelen die de annexatie van de Israëlische nederzettingen en van Oost-Jeruzalem moeten bestendigen. Fysisch is Oost-Jeruzalem nu volledig afgesneden van de Westelijke Jordaanoever, en niet meer toegankelijk voor Palestijnen die achter de muur of in Gaza wonen.

Israël blijft het Internationaal Recht en het Internationaal Humanitair Recht met de voeten treden. En dat tegen alle resoluties van de Verenigde Naties in en tegen het advies van 9 juli 2004 van het Internationaal Gerechtshof, dat de bouw van de muur en meteen ook van de nederzettingen en de annexatie van Oost-Jeruzalem onwettig verklaarde. .

De internationale gemeenschap kijkt passief toe en onderneemt niets tegen de versnippering van de bezette Palestijnse Gebieden of tegen de verslechterende levensomstandigheden. Dit kan niet langer blijven duren. De internationale gemeenschap draagt een grote verantwoordelijkheid. Als ze niet dringend ingrijpt, gaat elk perspectief op een duurzame vrede tussen de Palestijnen en de Israëli’s verloren.

Om al deze redenen wordt op 9 juni 2007 overal in de wereld massaal gemobiliseerd. We eisen van onze regeringen dat ze maatregelen nemen om de Israëlische staat te dwingen:
zich uit de sinds 1967 bezette gebieden terug te trekken
alle Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem te ontmantelen
de muur gebouwd op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem af te breken.

Onze regeringen moeten ook alles doen om:
een internationale Midden-Oostenconferentie te organiseren en
de onderhandelingen tussen de Israëli’s en de Palestijnen te hervatten met als doel: de oprichting van een leefbare en onafhankelijke Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, naast de Israëlische staat, én de regeling van alle hangende kwesties.

Samen zeggen we:
NEEN tegen de Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden.

Ondertekenaars :
Actieplatform Palestina,
ECCP-European Coordination of Committees and Associations for Palestine,
Association Belgo-Palestinienne; ….