A sweet visit – op bezoek in Tienen

Waar komt onze suiker vandaan? Om hierover meer te weten brachten FOS en ABVV HORVAL een bezoek aan de Tiense suikerraffinaderij.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

HORVAL-délégués Marc Ruell en Anthony Flawinne leiden ons rond en leggen uit dat deze onderneming reeds 178 jaar een gevestigde waarde is in de streek. De werknemers hebben gemiddeld een anciënniteit van 22 jaar. Hun grootouders verkochten reeds suikerbieten aan de Tiense suikerfabriek. Nu leveren 5.000 planters, gevestigd in een straal van 50 km, de 600.000 ton bieten voor de productie van de bekende producten waarvan de verpakking gekend is door de letter “T”, van Tienen.

//fotos.fos-ngo.be/#!album-65

Het suikerbietenseizoen, in de sector gekend als “de suikercampagne”, loopt meestal van begin september tot half januari. Er wordt full continue gewerkt, zeven op zeven. Het zijn zware maanden. Na de campagnes kijken de werknemers uit naar de zomervakantie.
Tijdens onze rondleiding door de suikerfabriek kregen we een goed idee van de productie van suiker op basis van lokale suikerbieten.

En wat dan wat de suikerverwerkende bedrijven betreft?

Laat ons het voorbeeld nemen van Candico te Merksem. Het bedrijf produceert heel wat afgeleiden van kandijsuiker. Candico importeert suikerriet, waarvan 4% afkomstig is van de ACS- landen (Afrika, Caraïben, Stille Oceaan) (over het algemeen zijn het vroegere Britse en Franse kolonies). Een productieverantwoordelijke legt ons uit dat ze enkel contact hebben met traders en niet rechtstreeks met de boeren uit het Zuiden. Op de website van Candico wordt benadrukt dat al hun producten sinds 2008 Fair Trade zijn. Dit wil zeggen dat de boeren een eerlijke prijs hebben gekregen voor hun suikerriet. Als dat werkelijk zo is, dan is dat enkel maar een begin. Als syndicalisten ijveren wij voor een duurzame suikerketen voor alle werknemers, dus ook voor de suikerrietkappers in dienst van de boeren!

Na de rondleiding in de suikerfabriek van Tienen, overhandigde Wim Leysens van FOS enkele exemplaren van het FOS-dossier over arbeidsrechten in de suikerrietsector aan de délégués en de vertegenwoordiger van de Tiense suikerraffinaderij. Ze namen de brochures met veel interesse in ontvangst. In de toekomst hopen we nog meer te kunnen uitwisselen tussen de suikersector hier en in het Zuiden.

FOS en ABVV HORVAL steunen immers suikerrietvakbonden in het Zuiden. Lees er alles over in onze brochure “De strijd voor arbeidsrechten in de suikersector in Centraal-Amerika”. Doorblader de brochure online of download de pdf.

Auteur: Silvie Mariën