Aanvang van pilot ziektekostenverzekering in La Florida

Ten voordele van duizenden gezinnen van koffieproducenten van deze coöperatie, die tot op heden geen toegang hadden tot medische zorgen van goede kwaliteit.

Het pilot plan voor de ziektekostenverzekering in de coöperatie La Florida is begonnen met een informatiecampagne. De pilot wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst van de Nationale Koffieraad (JNC) met EsSalud die is ondertekend in juli 2009 en die medische zorgen zal verstrekken aan duizenden families van de koffieboeren die lid zijn van de coöperatie.

Op 30 oktober vorig jaar bezochten een aantal functionarissen van het verzekeringskantoor van EsSalud in Lima het hoofdkantoor van de coöperatie in Chanchamayo. De eerste stap was om La Florida te registreren als een Representatieve Sociale Organisatie (DSR) in EsSalud. En de coöperatie kreeg ook toegang tot het computerprogramma van de Landbouwverzekering (SSAI).

Zoals gesteld in de overeenkomst, zal dit plan op een collectieve aansluiting zijn gebaseerd. Dit betekent dat alle leden van de coöperatie en hun gezinnen zich kunnen aansluiten bij deze verzekering in de kantoren van de koffieorganisatie. Ze hebben daarvoor de volgende documenten nodig: een nationale identiteitskaart (DNI), een eigendomstitel, een huurcontract of een ander bewijs van bezit, en in het geval de persoon in kwestie ouder is dan 70, ook een medisch attest. In tegenstelling tot andere sectoren die zijn verzekerd in EsSalud, hoeven de leden hun bijdrages niet in de bank te betalen, maar direct via de organisatie.

Informatie voor de leden
Eén van de belangrijkste aspecten in dit plan is dat de leden goed op de hoogte zijn van de voordelen van de verzekering, de geboden dekking en de plaatsen waar zij en hun gezin medische zorgen kunnen krijgen. De producenten krijgen al deze nuttige informatie over de dienst wanneer ze zich inschrijven.

Deze pilot is heel belangrijk voor de georganiseerde koffieproducenten van Chanchamayo, omdat studies hebben aangetoond dat er in de bevolking een grote nood bestaat aan medische zorgen van goede kwaliteit. Voordien hadden de leden en hun families dikwijls geen geld voor medische zorgen of voor geneesmiddelen en een volledige behandeling. Dat probleem wordt opgelost met deze verzekering.

Op die manier wordt gehoopt dat de veelvoorkomende gevallen van diarree en chronische ziektes in de koffieproducerende gezinnen die in het oerwoud en aan de rand van het oerwoud wonen en werken zullen verminderen dankzij deze medische dienst 365 dagen per jaar. De leden van de coöperatie hebben alvast hoge verwachtingen van deze verzekering die een essentiële dienst zal worden om hun levensstandaard te verbeteren. Want zo kunnen ze de slogan van de coöperatie La Florida waarmaken: “kwaliteitsmensen, kwaliteitskoffie”.


Bookmark and Share

Meer info: Cafetalero
Meer info: Website JNC