ecuador-aarbeving-AndesCésar-Muñoz
aardbeving ecuadorbeeld:

Aardbeving in Ecuador: de reactie van de bevolking

Op zaterdag 16 april schudde een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter de kust van Ecuador hevig door elkaar. De provincies Manabí en Esmeraldas werden het ergst getroffen. Kleine stadjes en landelijke gemeenten zoals Pedernales, Bahía, Canoa, Cojimíes en Chamanga, vielen voor 80 tot 90% in puin. Tot op heden zijn er 650 doden geteld, 4.600 gewonden en 30.000 mensen zonder huis. Unicef schat het aantal getroffen kinderen op 250.000. Van 250 scholen blijven enkel brokstukken over.

LocatieEcuador
CategorieNieuws

Jammer genoeg was de reactie van de overheid op de ramp zwak. Hoewel er een overheidsorgaan bestaat voor risicobeheer, heeft de overheid er (te) lang over gedaan om te communiceren en de hulpacties ter plaatse te organiseren. Zo kwam de eerste officiële regeringsmededeling pas twee uur na de aardbeving. In verschillende vernielde dorpen kwam de overheidshulp pas 3 tot 5 dagen na de tragedie toe.

Civiele maatschappij in actie

Dat is te wijten aan de centralisatie van de macht in Ecuador. De georganiseerde en niet-georganiseerde civiele maatschappij daarentegen kon veel sneller starten met de inzameling en verdeling van hulpgoederen. Er werden tentenkampen opgezet. Vrouwengroepen deelden fluitjes uit aan vrouwen en kinderen, om seksueel geweld in de kampen te vermijden. Psychologen reisden naar het rampgebied om post-traumatische ondersteuning te bieden, of leidden vrijwilligers op om de psychologische impact aan te pakken. 1.600 dokters van de Medische Federatie boden vrijwillig medische hulp aan. Architecten zetten noodhuizen recht met bamboe.

Vakbonden zorgen voor het welzijn van hun leden. ASTAC uit de bananensector, partner van FOS, doorkruist het rampgebied om in kaart te brengen hoeveel leden er getroffen zijn en wat hun grootste noden zijn, om hen op de beste manier te helpen. De noodhulp die FOS inzamelt zal bijdragen om die noden te lenigen. De internationale solidariteit is trouwens indrukwekkend. Brandweermannen, reddingswerkers, dokters, hulpgoederen en geld stroomden toe uit Chili, Peru, Colombia, Cuba, West-Europa en zelfs uit Palestina.

De overheid probeert intussen krampachtig de nationale en internationale solidariteit te controleren, maar is dat wel nodig? Ze ging ook prompt een nieuwe lening aan bij China en kondigde een reeks economische maatregelen af om de heropbouw van de infrastructuur te financieren. Die gaan van het afstaan van één dag loon door personen die meer dan 1.000 dollar per maand verdienen, tot het verhogen van de BTW van 12 tot 14% gedurende één jaar. Die laatste maatregel wekt ongerustheid op bij de bevolking, omdat die iedereen treft onafhankelijk van het inkomen, terwijl grote bedrijven steeds minder belastingen betalen op hun stijgende winsten.

De partners van FOS vragen inspraak om de heropbouw zo democratisch mogelijk te laten verlopen, waarbij iedereen naar eigen vermogen bijdraagt. Ook willen ze lessen trekken uit de initiatieven van de civiele maatschappij voor het uittekenen van een alternatief gezondheidsmodel in Ecuador.

Stort en maak het verschil!

IBAN-nummer: BE16 0000 0000 7474 (BIC: BPOTBEB1) met de vermelding ‘Ecuador 4/16’
Voor giften vanaf 40 euro heb je recht op belastingvermindering en ontvang je een fiscaal attest.