Jeana_youth_testify_advocates_for_youth
beeld:

‘We kijken niet stil toe, wanneer onze reproductieve rechten, gezondheid en vrijheid worden bedreigd’

De vernietiging van het arrest Roe v. Wade door het Amerikaanse Hooggerechtshof was een schok voor feministen wereldwijd. Toch laten activisten in de VS zich niet doen. Jeana (24) vertelt openhartig over haar abortus, net als andere vrouwen die deelnemen aan de campagne ‘Abortion out Loud’ van Advocates for Youth.

CategorieGender

Advocates for Youth is een Amerikaanse organisatie die SRGR onlosmakelijk verbonden ziet met sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. Ze werken met jongeren, vooral zij die sneller zijn blootgesteld aan ongelijkheid in de samenleving, zoals jonge mensen van kleur, de LGBTQI-gemeenschap, of kwetsbare meisjes en vrouwen die onder de armoedegrens leven. Met hun campagne ‘Abortion out Loud’ brengen ze een duidelijke boodschap, namelijk onderneem actie om abortuszorg te beschermen: “Als jongeren kijken we niet stil toe, wanneer onze reproductieve rechten, gezondheid en vrijheid worden bedreigd”.

Jonge vrouwen gaan de strijd aan

Het zijn dan ook die jonge vrouwen en meisjes die het voortouw nemen in de strijd voor de toegang tot een veilige en legale abortus in de VS. In het huidige klimaat kan het een uitdaging zijn om niet te wanhopen over de toekomst van abortus in de Verenigde Staten. Maar activisten werken elke dag om ervoor te zorgen dat dit grondwettelijke recht en deze noodzakelijke medische dienst beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft. De inperking van abortus heeft vooral gevolgen voor jonge mensen, mensen in armoede, vluchtelingen, migranten, mensen met een lager inkomen of die minder in staat zijn vrij te nemen van werk of school en de lange afstand af te leggen die velen moeten afleggen om abortus te laten plegen.

Vechten tegen het stigma

Met de campagne ‘Abortion out Loud’ tekent Advocates for Youth tal van getuigenissen op waardoor een sterke band ontstaat tussen alle vrouwen die hun verhaal naar buiten brengen. “Een band veel sterker dan de anti-choice retoriek in het politieke debat”, zegt Debra Hauser, voorzitter van Advocates For Youth. Bovendien is er nog het zogenaamde abortion stigma, of de negatieve houding ten opzichte van abortus en een omgeving die schaamte en stilzwijgen rond abortus bevordert. Alsof abortus een morele fout is in plaats van dat het wordt beschouwd als een zaak van gezondheidszorg. Het stigma van abortus wordt op elk niveau van de samenleving in stand gehouden door wetgevers, anti-abortus extremisten, religieuze leiders, de media …

Zo getuigt ook Jeana (24) over haar abortus en de angst voor het heersende stigma:

Bron:

Hoewel het geen moeilijke beslissing was, was ik toch ontzettend nerveus om verschillende redenen. Er was het kostenplaatje, want mijn gezondheidsverzekering van de universiteit kon hier niet voor instaan. Maar ik was voornamelijk bang om het aan iemand te vertellen. Ik durfde niet naar mijn ouders of vrienden te stappen met mijn verhaal. Binnen mijn geloof en de christelijke gemeenschap wordt abortus heel hard gestigmatiseerd. Ik was bang dat ze anders naar mij zouden kijken. Gelukkig had ik een heel begripvolle en lieve partner die mij sterk emotioneel gesteund heeft. Maar soms denk ik wel aan hoe het zou geweest zijn als ik had kunnen terugvallen op mijn vrienden. Misschien zou ik al die schaamte niet moeten hebben meegedragen. (…) Beleidsmakers en anderen in dit land die beslissingen maken over abortuszorg moeten weten dat jonge mensen de enige experten zijn over hun eigen persoonlijke situatie en dat ze zelf die beslissing horen te maken.

Abortus in de VS

In juni 2022 gebeurde dat waar de vrouwenbewegingen al geruime tijd voor vreesden: het arrest Roe v. Wade, dat al 49 jaar lang het recht op abortus voor miljoenen vrouwen in de VS garandeert, werd teruggedraaid door een kleine groep conservatieve rechters. Op die manier kan elke staat onafhankelijk beslissen. In meer dan de helft van de staten geldt er reeds een streng abortusverbod en de gezondheid van miljoenen vrouwen komt daardoor op het spel te staan. Zo is het in Alabama of Texas zelfs verboden om een zwangerschap af te breken in het geval van verkrachting of incest.