Actie aan Cambodjaanse ambassade: free the 23!

Begin januari gingen in Cambodja tienduizenden arbeid(st)ers uit de textielsector de straat op om een verhoging van het minimumloon te eisen. De manifestatie werd echter bloedig onderdrukt door de ordediensten. Naast 5 doden en ettelijke gewonden, werden er ook 23 manifestanten (waaronder een aantal vakbondsleiders) opgepakt. Die zijn nog steeds gearresteerd. Op dinsdag 11 februari moeten ze voor de rechter verschijnen.

CategorieNieuws

Reden voor een wereldwijde protestactie om de Cambodjaanse regering onder druk te zetten om de aangehouden activisten vrij te laten, vakbondsrechten te respecteren en in te gaan op de gerechtvaardigde eisen van de werknemers voor een waardig en leefbaar loon. De actie werd gekanaliseerd door zowel het Internationaal Vakverbond (IVV) als door de internationale sectorfederaties IndustriaALL en UNI, alsook ngo-koepels als de Schone Klerencampagne.

Ook bij ons werd op maandag 10 februari actie gevoerd aan de ambassade van Cambodja in Brussel. Delegaties van IVV, ABVV(inclusief Centrales AC en BBTK), ACV, ACLVB, en van ngo’s FOS, Wereldsolidariteit en Oxfam Solidariteit (allen lid van het netwerk ‘Schone Kleren Campagne’)waren ruim vertegenwoordigd.
Diverse sprekers (onder meer IVV Secretaris Generaal Sharon Burrow, en Dominique Meyfroot, Federaal Secretaris van de AC (die de verhinderde ABVV-Voorzitter Rudy De Leeuw verving), schetsten nogmaals de context van de actie, eisten de onmiddellijke vrijlating van de opgesloten syndicalisten en riepen de Cambodjaanse regering op om haar verantwoordelijkheid te nemen inzake het beschermen van werknemers- en vakbondsrechten.

De ambassade bleef echter gesloten zodat de eisen niet aan de ambassadeur zelf konden overgemaakt worden.
Hoe dan ook zal dit “symbooldossier” Cambodja (ook andere Aziatische landen worden met dergelijke wantoestanden geconfronteerd) door FOS en ABVV verder nauw opgevolgd worden. Mogelijk komt er toch een onderhoud met de ambassadeur, en ook via het Kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Reynders worden nog stappen gezet.

Auteur: Chris Van Coppenolle (ABVV)