Onderdeel van
website1
Eerlijk fruit Ga naar dossier

Afrikaanse partners slaan handen in elkaar

Regionale bijeenkomst georganiseerd door fos

Maar liefst 16 vertegenwoordigers van evenveel partnerorganisaties van fos kwamen eind oktober naar Kaapstad in Zuid-Afrika voor de jaarlijkse partnerbijeenkomst. De partners uit Namibië, Mozambique, Zimbabwe en Zuid-Afrika wisselden kennis en ervaringen uit.

CategorieNieuws

Sectorvakbonden debatteerden met vakbondsconfederaties en met onderzoeksinstellingen. Vertegenwoordigers van boerenunies wisselden ervaringen uit met de vrouwen die met landarbeidsters werken. Kortom, zowel de thema’s waardig werk als gezondheid kwamen ruim aan bod.

De waardig-werk-partners bogen zich over collectieve onderhandelingen en wisselden ervaringen uit. Ondertussen verdiepten de gezondheidspartners zich in het wel en wee van werken met lokale gezondheidsactivisten. Beide groepen kwamen versterkt uit de uitwisselingen, maar ook met een grote goesting om nog een paar dagen verder te doen.

En ook de raakvlakken tussen beide thema’s werden onderzocht door het thema van sociale bescherming te bestuderen. Sociale bescherming is belangrijk voor vakbonden: hun doelgroepen zijn via sociale bescherming immers beter beschermd tegen de risico’s van het leven. Ook gezondheidsorganisaties begrijpen het belang van sociale bescherming, als mechanisme om de harde realiteit van “arm maakt ziek, ziek maakt arm” te doorbreken.

Voor het eerst stond ook een bezoek aan een bedrijf op het programma: samen met de vakbond Sikhola Sonke trokken we naar de wijnboerderij van Sommerbosch waar we een succesvol voorbeeld van collectieve onderhandelingen konden bekijken. In Sommerbosch zijn de landarbeiders immers mede-eigenaar van een deel van het wijnproductiebedrijf. Ondanks de vele uitdagingen die er nog liggen, waren de deelnemers positief over de kans om op een heel praktische wijze het werk van één van hun zusterorganisaties te leren kennen.

De deelnemers aan de vergadering vertrokken met een vergroot gevoel van solidariteit. Ze weten nu dat ze voor dezelfde uitdagingen staan. En dat ze door samen te werken extra druk kunnen uitoefenen om betere werk- en levensomstandigheden af te dwingen. fos werd geprezen voor het initiatief om zo’n platform voor uitwisseling en solidariteit jaarlijks te organiseren. Het is immers een unieke manier om, over grenzen van landen en sectoren heen, banden te smeden en zich te verbinden. Door deze bijeenkomst krijgen partners meer instrumenten in handen om hun dagelijkse strijd te voeren!