AMiO op het 9de Congres van SNTAP – Cuba

« Pelear es una manera de triunfar »

Op uitnodiging van SNTAP nam een delegatie van AMiO deel aan het 9de vakbondscongres van SNTAP.

CategorieNieuws

« Pelear es una manera de triunfar »
Vechten is een manier om te triomferen

Op uitnodiging van fos-partner SNTAP, de Cubaanse Nationale Vakbond van de Openbare Diensten, heeft ACOD van 2 tot 8 december 2008 een afvaardiging naar Havana gezonden om er het 9de vakbondscongres van SNTAP bij te wonen. Twee delegatieleden brengen een verslag uit.
Het congres van SNTAP, waarop 300 afgevaardigden uit 15 provinciale afdelingen waren samengebracht, werd luister bijgezet door de aanwezigheid van buitenlandse afvaardigingen uit Argentinië, Canada, Groot-Brittannië, Portugal en natuurlijk ook België, met ACOD-AMiO. De band tussen AMiO – vroeger bekend als de ACOD-sector “Ministeries” – met het SNTAP werd gesmeed op ons sectoraal statutair congres in 2000. Toen werd een overeenkomst tussen het SNTAP (Cuba), het FNSDUO (Bulgarije) en de ACOD-sector Ministeries ondertekend. Het respect van ieders identiteit en de hulp en steun in de uitvoering van hun taken, binnen de mate van ieders mogelijkheden, werd hierin vastgelegd.
Op het SNTAP-congres werd, na verschillende tussenkomsten van ondermeer de minister van Economie en planning alsook de minister van Werk en Sociale Zekerheid, het woord gegeven aan de zaal, waarbij iedereen zich zonder taboe of enige rem kon uitdrukken. De meeste tussenkomsten waren gericht op het verwerven van meer middelen bij het uitvoeren van de syndicale en professionele opdrachten, eisen inzake lonen, de situatie van de kaders, enz. Volgens de aanwezige journalisten van de CTC, de vakbondskoepel in Cuba, was het de eerste keer dat zij een dusdanig geanimeerd congres zagen.
We hadden ook de gelegenheid om een afvaardiging te ontmoeten van de provincie Guantanamo, waar ACOD-AMiO, in samenwerking met fos, een vormingsproject heeft lopen. De Cubaanse kameraden hebben hun tevredenheid over de resultaten niet onder stoelen of banken gestoken. Maar de provincie Guantanamo heeft zwaar geleden onder de drie vernietigende orkanen. Het Guantanamo-project is de logische voortzetting van het project van 2001 dat erin bestond lokalen te renoveren en in te richten, en informaticamateriaal voor de vorming van Cubaanse afgevaardigden aan te kopen. Van 2001 tot 2006 hebben meer dan 51.000 afgevaardigden een vorming kunnen volgen.
Daags na het congres zijn we naar de regio van Matanzas getrokken waar we een ander lopend project hebben bezocht, namelijk een boerderij in de vorm van een coöperatieve die als taak heeft de voeding te verzekeren van 400 werknemers die in de vormingscentra terechtkomen. We hebben ter plaatse zelf kunnen vaststellen welke inspanningen er moeten worden geleverd, vooral op het vlak van irrigatie. Al is de bodem vruchtbaar, dan nog is in het droge seizoen zonder degelijk irrigatiesysteem elke oogst gedoemd om te mislukken. Op het eind van een zeer kort maar goed gevuld verblijf zijn we, met de Cubaanse zon in ons hart, naar ons winters koude België teruggekeerd.
Roland Van Saingele en Jean-Pierre Van Autreve
Meer info: AMiO
Meer info: ACOD – Tribune