Onderdeel van
claim je seksuele rechten
CLAIM je seksuele rechten Ga naar dossier
Andes-Geraint-Rowland
beeld:

Hoe vrouwen het verschil maken in de Andes

Vrouwen aan de top!

Steeds meer vrouwen nemen het heft in eigen handen. Ze willen niet langer aan de zijlijn staan en zelf de leiderspositie in vakbonden en andere organisaties opnemen. Ze strijden voor hun rechten, van het recht om over hun eigen lichaam te beslissen tot hun arbeidsrechten. Vrouwen uit Peru, Bolivia, Ecuador en Colombia vertellen welke stappen er het voorbije jaar gezet zijn.

CategorieGenderNieuws

PERU

‘We laten ons niet langer uitbuiten’

Susan Cajo is de jongste leidster binnen FENTTRAHOP, de vakbondsfederatie die de rechten van de huishoudwerksters in Peru verdedigt. Op 30 maart 2015, de Internationale Dag van Huishoudpersoneel, hield die organisatie een protestmars in de hoofdstad Lima. Die was gericht tegen de discriminerende wetgeving in Peru, die de huishoudwerksters meerdere arbeidsrechten ontzegt. Met de mars wilden de huishoudwerksters het parlement vragen om hen dezelfde rechten toe te kennen als andere arbeidsters. Susan gelooft dat het succes van de protestmars toe te schrijven is aan de trainingen die de leidsters van diverse basisvakbonden van FENTTRAHOP met medewerking FOS kregen.

Susan “Als leidsters voelen wij ons zeker van onszelf en gewaardeerd, wat ons de kracht geeft om voor onze rechten te strijden. Dankzij de trainingen laten wij ons niet langer uitbuiten of misbruiken door onze werkgevers. We durven hen aanspreken en uitleggen wat onze rechten zijn, want vaak kennen de werkgevers die zelf niet. De steun van FOS was hierbij erg belangrijk.”

BOLIVIA

‘Medische zorg naar de meest afgelegen gebieden’

Vivian rechts

Vivian Blanca Layme Tarqui is de technische coördinator van het FOS-project met de ngo Alternativa. Die ngo ondersteunt FECAFEB, de federatie van kleine koffiekwekers in het Amazone-oerwoud. Hilda Intimayta Mamani kon zich dankzij dat project opleiden tot secretaris van gezondheid binnen FECAFEB. Samen leggen ze uit hoe ze met FOS de gezondheidscampagnes aanpakten in 2015.

Vivian “Onze campagnes bestaan uit twee fases. In de eerste plaats verspreiden de opgeleide gezondheidssecretarissen van FECAFEB de nodige informatie. Die gaat bijvoorbeeld over EHBO, borstvoeding, natuurlijke geneesmiddelen, gezonde voeding, pensioenen en mensenrechten. In totaal zijn er 27 gezondheidssecretarissen binnen de 21 organisaties van koffietelers die aangesloten zijn bij FECAFEB. Dankzij de trainingen door de ngo Alternativa konden wij ons organiseren en geven wij de trainingen door aan onze basis.”

Hilda “De tweede fase bestaat uit trainingen samen met het gemeentebestuur, de ombudsdienst, ziekenhuizen en medische centra. We sturen dokters naar de meest afgelegen boerengemeenschappen, ook specialisten zoals gynaecologen en tandartsen. Dat is erg belangrijk, want ze komen zo op plaatsen waar er vroeger nooit een dokter kwam en waar de vrouwen te schuchter zijn om zelf een ziekenhuis op te zoeken. FOS geeft ons niet enkel financiële steun, maar vergezelt ons ook tijdens die campagnes.”

ECUADOR

‘Belangrijk om ons te verenigen’

Zita Suárez is een van de leiders van de vrouwenbeweging Luna Creciente. Met de steun van FOS zijn er in haar gemeenschap voorbehoedsmiddelen uitgedeeld onder de vrouwen. Dat is broodnodig, want anders kunnen vrouwen niet aan gezinsplanning doen.

Zita “Daarnaast konden gezondheidspromotoren dankzij speciale trainingen uit elkaars ervaringen leren. De promotoren, die gezondheidsthema’s aankaarten binnen lokale gemeenschappen, verspreidden daarna hun nieuwe kennis binnen hun basisorganisaties. Het is een belangrijk middel om vrouwen van diverse achtergrond te verenigen en onze beweging een nieuw impuls te geven.”

COLOMBIA

‘Gemotiveerd om verder te strijden’

maria-del-rosario-bastos

María del Rosario Bastos is de voorzitster van een afdeling van SINTRAIMAGRA, de vakbond van arbeiders in de industrie van vetrijke en voedingsproducten, die zich specifiek inzet voor betaalde huishoudwerksters.

María “Zonder FOS zouden we niet staan waar we nu staan. FOS begeleidt SINTRAIMAGRA in de vorming van huishoudwerksters, maar helpt ons ook om ons internationaal te organiseren en samen druk uit te oefenen op werkgevers. Zo namen we deel aan een bijeenkomst in de hoofdstad Bogota met andere organisaties van Latijns-Amerika en de Caraïben over uitbuiting op het werk, schending van arbeidsrechten en de oprichting van vakbonden. Dat betekende een motivatie om verder te strijden voor onze rechten.”

Blijf op de hoogte

schrijf je in op onze nieuwsbrief