Associatieakkoord dreigt vrijhandelsverdrag te worden

5de Onderhandelingsronde EU-Centraal Amerika

Van 6 tot 10 oktober ging in Guatemala de 5de onderhandelingsronde tussen de Europese Unie en de landen van Centraal Amerika van start met het oog op het afsluiten een associatieakkoord. CIFCA, een netwerk van ngo’s waaronder fos, waarschuwt dat de richting die de onderhandelingen nu uitgaan geen voordelen voor de bevolking van de regio bieden.

CategorieVrijhandel

Laat ons er geen doekjes om winden: het associatieakkoord dat Europa onderhandelt komt neer op een vrijhandelsakkoord. De Europese Unie (EU) blijft spreken over een ‘associatieakkoord’, terwijl de onderhandelingen in de praktijk over een vrijhandelsverdrag gaan, stellen Oxfam International, Grupo Sur, CIFCA, Friends of the Earth Europe en de Internationale Federatie van Mensenrechten (FIDH), in het kader van de 5de onderhandelingsronde tussen de EU en Centraal Amerika die deze week in Guatemala plaatsvindt.

Tot op dit moment komt de Europese positie neer op mooie woorden: de EU stelt dat de drie pilaren – politieke dialoog, samenwerking en handel – even belangrijk zijn. De feiten tonen echter aan dat het echte belang van de EU erin bestaat om een wederkerig vrijhandelsakkoord af te sluiten.

“De mensenrechten worden vermeld zonder concrete engagementen om de situatie op te kunnen volgen en zonder garanties dat het recht op gezondheid, op voedsel en op een gezond milieu niet zullen bedreigd worden. Ook zijn er geen garanties dat de rechten van de inheemse volkeren van de zwarte bevolking ginder en de mensenrechten van migranten hier gerespecteerd zullen worden”, zegt Souhayr Belhassen van de FIDH.

“Als de EU deze strategie niet onmiddellijk laat vallen, moeten de onderhandelingen afgewezen worden. Brussel heeft geen enkele originaliteit toegelaten in het thema van de politieke dialoog en heeft ook geen nieuwe financiële toezeggingen gedaan in het domein van de samenwerking, waar-door deze pilaren eigenlijk versiering zijn”, signaleert Lourdes Castro, woordvoerster van Grupo Sur.

“Een handelsakkoord dat de kloof niet erkent tussen de economieën van de Europese landen en die van Centraal-Amerika vergroot de kwetsbaarder van de regio. Door vrijhandelsakkoorden te ondertekenen hebben de overheden minder instrumenten in handen om de huidige voedselcrisis te lijf te gaan. Het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten heeft een sterke negatieve impact en heeft de bevolking van Centraal-Amerika weinig te bieden”, bevestigt Erik Van Mele, woordvoerder van Oxfam International.

In dezelfde logica heeft de Europese Commissie nog steeds geen studie uitgevoerd over de impact van dit akkoord op mens en milieu, terwijl dit nochtans een referentie zou moeten zijn voor de onderhandelingen.

“De EU blijft doof voor de aanbevelingen van de middenveldorganisaties in de twee regio’s. Een biregionale dialoog bleek niet mogelijk en de haast waarmee men de onderhandelingen wil afsluiten komt vooral de belangen van de EU ten goede”, zegt Luis Guillermo Perez, uitvoerend secretaris van CIFCA.

De EU en Centraal-Amerika onderhandelen een associatieakkoord dat een uitstekende opportuniteit zou kunnen zijn voor de landen van Centraal-Amerika. Maar de richting die de onderhandelingen nu uitgaan bieden geen voordelen voor de bevolking van de regio en zou haar kwetsbaarheid tegenover de voedsel-, energie- en financiële crisis enkel maar vergroten.

Voor meer informatie:
Erik Van Mele, tel: 32-2-5016747, email: [email protected]
Luis Guillermo Pérez, tel: 32-2-5361912, tel: 32-485168070 email: [email protected]
Lourdes Castro, tel: 32-2-5016765, email: [email protected]
Charly Poppe, tel: 32-485534193, email : [email protected]
Karine Appy, tel.: 33-672-284294, email [email protected]
Meer info: Grupo Sur