Beleidswerk 2015 in beeld

Aan het begin van de 21ste eeuw bestaat wereldwijd de consensus dat sociale bescherming een krachtige impuls is voor ontwikkeling en dat het een antwoord kan bieden op de groeiende ongelijkheid. De VN, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Wereldbank, de EU, onze minister van Ontwikkelingssamenwerking Decroo, … allen erkennen ze de noodzaak om te investeren in sociale bescherming en waardig werk. Onze taak dus om hen met ons beleidswerk aan hun beloftes te houden, zodat woorden worden omgezet in daden en er coherente beleidskeuzes worden gemaakt!

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Is het recht op gezondheid verzoenbaar met economische belangen? Wat zijn de gevolgen van de vrijhandelsakkoorden die de Europese Unie afsloot of onderhandelt met landen in het Zuiden voor de gezondheid in deze landen? Op die vraag zochten werkgroepen van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit en Because Health een antwoord. FOS werkte actief mee aan een serie ‘policy briefs’ en een animatievideo over het thema.

Bron:

FOS zette zich in om de campagne over sociale bescherming aan de politiek over te brengen. Daarnaast nam de beleidscel van FOS nog andere belangrijke initiatieven gelinkt aan de campagne. Zo coördineerde FOS de redactie van een speciaal nummer over sociale bescherming van het politiek tijdschrift Sampol, en werkte FOS een inhoudelijke vorming uit over het thema voor de infocyclus van het Belgisch ontwikkelingsagentschap.

In het najaar organiseerde ngo-koepel SOLIDAR de ‘Social Protection Days’ in het Europees Parlement. FOS en zusterorganisatie Solidarité Socialiste zorgden voor een link met de campagne. Er werd een debat georganiseerd met Europarlementairen en Zuidpartners. Na het debat “supporterden” de parlementairen mee voor sociale bescherming.

FOS nam in juni 2015 samen met SOLIDAR deel aan een lobbymissie op de conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève. De delegatie pleitte in meetings met vakbonden, IAO-functionarissen, overheden en internationale netwerken voor een formele erkenning van suikerrietkappersvakbond Sitracaña, een FOS-partner uit El Salvador. En niet zonder resultaat! Op het eind van de conferentie stemde de Salvadoraanse minister van Werk in met een officiële erkenning van de vakbond. Een belangrijke overwinning, die een grote stap vooruit betekent in de strijd voor de arbeidsrechten van de suikerrietkappers. Noé Nerio die namens Sitracaña aanwezig was, was in zijn nopjes.