Persbericht: Een mondiaal fonds voor sociale bescherming 

banner campagne sociale bescherming is een recht

FOS, ISVI, Solsoc, de Socialistische Mutualiteiten, het ABVV en ABVV-centrales AC en Horval vragen om van sociale bescherming in de ontwikkelingssamenwerking een prioriteit te maken

LocatieBelgië
CategorieNieuws

In 2021 willen we nieuwe stappen zetten richting meer wereldwijde universele sociale bescherming. Om deze wens te vervullen, rekenen we op politieke wil vanuit progressieve hoek. Het eerste goede nieuws van het jaar komt aangewaaid uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar een voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de oprichting van een mondiaal fonds voor sociale bescherming werd ingediend. 

Sociale bescherming biedt een vangnet tijdens levensgebeurtenissen zoals zwangerschap of ouderdom. Daarnaast beschermt het bij tegenslagen zoals ziekte of job verlies. Het is een set aan collectieve maatregelen die naast het bieden van inkomenszekerheid ook de toegang tot gezondheidszorg garandeert. Zo kan je een waardig leven voor iedereen toegankelijk houden. Sociale bescherming is dan ook een belangrijk mechanisme gebleken in volle coronacrisis.  

Toch heeft nog steeds 70% van de wereldbevolking geen toegang tot een volledige sociale bescherming. Zij lopen een hoog armoederisico.

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en het Internationaal Vakverbond (IVV) moedigen de oprichting van een mondiaal fonds voor sociale bescherming toe. Landen die zelf onvoldoende middelen hebben kunnen beroep doen op dit fonds voor het uitbouwen van sociale bescherming.

FOS, ISVI, Solsoc, de Socialistische Mutualiteiten, het ABVV en ABVV-centrales AC en Horval zetten zich samen in voor meer waardig werk in de wereld. Op 7 oktober 2020 lanceerden ze samen de campagne ‘Sociale bescherming is een recht, geen privilege.

Wij vragen aan de Belgische overheid 

  • Om van sociale bescherming in de ontwikkelingssamenwerking een prioriteit te maken. 
  • Zich in te zetten voor een snelle opstart van het mondiaal fonds voor sociale bescherming. Onder beheer van het IAO. 
  • In bilaterale gesprekken pleitbezorger te worden voor de ratificatie van Conventie 102 van de IAO inzake de minimumnormen sociale zekerheid.

Daarnaast juichen we het parlementair initiatief met betrekking tot het fonds van sp.a, PS, Ecolo-Groen en CD&V toe. We vragen hen waakzaam te zijn bij de financierings- en beheersmechanismen ervan zodat we tot meer sociale bescherming op wereldvlak komen.