Bezoek van vakbondsman uit textielsector

Pedro Ortega uit Nicaragua op bezoek in België

Begin oktober kreeg FOS bezoek van Pedro Ortega uit Nicaragua. De vakbondsman, actief in de textielsector, ging spreken met het Internationaal Vakverbond en de internationale Clean Clothes Campaign, en hamerde er op het belang van een internationale aanpak van de textielproblematiek.
Pedro sprak ook de Belgische consumenten aan, onder meer tijdens de Dag van de Internationale Solidariteit in Marke, en een gespreksavond georganiseerd door FOS Kapellen.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Het belang van een internationale aanpak

Vanaf 1 december 2013 is de handelscomponent van het associatieakkoord tussen de EU en Centraal-Amerika van kracht. De politieke pijler van het associatieakkoord, waarbij de EU zijn politieke samenwerking met Centraal-Amerika wil consolideren, is nog niet bewerkstelligd. Deze pijler omvat onder meer samenwerkingsclausules inzake mensenrechten, duurzame ontwikkeling, … , maar is er dus nog niet. Momenteel moeten voor 91% van de Centraal-Amerikaanse producten geen importtarieven betaald worden bij export naar de EU. En ook textiel kan vrij van heffingen naar de EU geëxporteerd worden. Een stijging in de uitvoer van Centraal-Amerikaans textiel naar Europa is reeds merkbaar, en zal in de toekomst mogelijk nog meer toenemen.

Echter, het Centraal-Amerikaanse textiel, grotendeels geproduceerd binnen zogenaamde ‘industriële parken’- zeg maar vrijhandelszones- is voornamelijk bestemd voor de Noord-Amerikaanse markt. Toch is ook hier een Europese link. Heel wat grote Europese merken laten hun kleding produceren in Centraal-Amerika. Denk onder meer aan Europese merken zoals Adidas en Puma. Het bezoek van Pedro kaderde o.a. in dit Europese verhaal. De overgrote meerderheid van de Europese kleding is afkomstig uit Zuidoost-Azië, vandaar dat de grote Schone Klerencampagnes zich focussen op de Aziatische cases. Maar ook in andere delen van de wereld wordt kleding in precaire arbeidsomstandigheden geproduceerd. Zoals in Centraal-Amerika.

Pedro Ortega ging tijdens zijn bezoek aan België onder meer langs bij het internationale secretariaat van de Clean Clothes Campaign (CCC) in Amsterdam. Om de minder bekende Centraal-Amerikaanse textielproblematiek aan te kaarten en de banden met de CCC aan te halen. Het werd een heel interessante uitwisseling, met mogelijke resultaten op korte termijn. Nadien gingen we langs bij de Latijns-Amerika experten van het Internationaal Vakverbond (IVV) te Brussel. Zij waren bijzonder opgetogen met de komst van Pedro Ortega, voor het IVV een mooie opportuniteit om uit eerste hand info uit de maquilas te krijgen. Het IVV lichtte ook zijn nieuwe campagne toe. Na het laatste congres werden 3 focusthema’s afgebakend, waarop het IVV de komende jaren hard zal inzetten. Een van deze thema’s is de groei van vakbonden. Immers, wereldwijd is slechts 7% van de actieve bevolking gesyndicaliseerd! Het organiseren en mobiliseren van werknemers wereldwijd is fundamenteel als we werk willen maken van het recht op waardig werk. Pedro wist te vertellen dat deze problematiek zich ook in de vrijhandelszones, en binnen de textielfabrieken, voordoet. De syndicalisatiegraad in Nicaragua ligt rond de 10%, dit heeft onder meer te maken met het gebrek aan vakbondsvrijheid en de structurele criminalisering van vakbondsleiders.

Zowel bij de CCC als het IVV hamerde Pedro Ortega op het belang van een internationale aanpak van de textielproblematiek. “Als Guatemala beslist om de lonen in de textielsector te verlagen, dan heeft dit gevolgen in Nicaragua. In Nicaragua en El Salvador worden momenteel de laagste lonen uitbetaald, waardoor heel wat bedrijven zich hier willen vestigen. Echter, wij als vakbond streven naar een betere verloning. Maar dit houdt uiteraard in dat dit kan leiden tot delokalisatie”, licht Pedro toe. Daarom slaan de vakbonden in Honduras en Nicaragua de handen in elkaar; om onder meer een regionaal raamakkoord met de merken af te dwingen. De merken hebben de grootste aankoopmacht, dus zij moeten zich engageren om dezelfde lonen te betalen in beide landen. Niet zomaar een loon, maar een leefbaar loon.

Internationale solidariteit

Op zaterdag 4 oktober verzamelden een honderdtal militanten van ABVV West-Vlaanderen in Marke om er de Dag van de Internationale Solidariteit te vieren. FOS was ook van de partij, en organiseerde een interactieve workshop over Schone Kleren. Pedro Ortega nam deel aan het panelgesprek en bracht het verhaal van de Nicaraguaanse textielarbeiders naar het West-Vlaamse publiek.

Ook in Kapellen werd Pedro’s verhaal aandachtig aangehoord door het publiek. FOS Kapellen steunt de textielvakbonden in Nicaragua, en was dus erg blij Pedro te ontmoeten. Het publiek was onder de indruk van Pedro’s verhaal en begreep nog maar eens waarom internationale solidariteit zo belangrijk is. Bekijk hier enkele foto’s.

Het werd een boeiende uitwisseling, voor herhaling vatbaar!