Bracht de VN-top zoden aan de dijk?

De VN-top in New York. Lang verwacht en lang op gewacht, zo ook op de resultaten van de Milleniumdoelstellingen. Al jaren ijvert de Noord-Zuidbeweging ervoor dat de armoedebestrijding ten gronde wordt aangepakt, en de VN heeft zich daarom 8 doelen voorop gesteld. Na 10 jaar hieraan gewerkt te hebben was het hoog tijd om een balans op te maken. De conclusie? We vorderen veel te traag. De stappen die gezet werden en worden dragen niet genoeg bij om echt betekenisvol te zijn in het dichten van de kloof tussen Noord en Zuid.

LocatieMozambique
CategorieNieuws

Maar wat vinden wijzelf van deze VN-top? We laten enkele van onze mensen aan het woord:

Dirk Van Der Maelen (voorzitter van fos en parlementslid voor de sp.a)

“Statistisch gezien werd op bepaalde terreinen belangrijke vooruitgang geboekt, maar de strijd tegen extreme armoede verloopt te traag. Om de diepe oorzaken van armoede aan te pakken is naast meer geld, vooral politieke wil nodig in Noord én Zuid. Daarom moeten staatsleiders dringend meer werk maken van betere ontwikkelingshulp, eerlijke handel, corruptiebestrijding en respect voor mensenrechten.”

Marleen Temmerman (Directeur van het Internationaal Centrum voor Reproductieve Gezondheidszorg, sp.a-senator en gynecologe).

“Ik zie inzake moedersterfte in Afrika vooral vooruitgang in landen als Ghana en Mozambique. Ik was was onlangs op bezoek in Mozambique, en kan dus voor dat land perfect inschatten waarom het beter gaat. De overheid voegt daar de daad bij het woord, waardoor de moedersterfte ook concreet wordt aangepakt. Uit een onderzoek van de overheid daar is gebleken dat de sterfte naar omlaag kan door de toegankelijkheid inzake voorbehoedsmiddelen te verbeteren. Ook acties om veilige abortus mogelijk te maken blijken doeltreffend. De perinatale zorg liet in het verleden ook te wensen over. Dat betekent niet enkel zorgen voor meer consultatiemogelijkheden maar vooral ook op tijd zijn als het kind er aan komt. Te vaak nog zitten aanstaande moeders uren- tot dagenlang in arbeid, waardoor de baarmoeder scheurt en de moeder sterft. In Mozambique werden daarom ‘wachtkamers’ geïnstalleerd nabij de moederhuizen. Hoogzwangere vrouwen komen tijdig -in de 38ste week- aan en ze kunnen deze ‘moederhotels’ tot rust komen en de geboorte in alle veiligheid afwachten. Deze wachtkamers hebben al vele levens gered.”

Kathelijn De Decker (NVSM, verantwooordelijke voor Internationale Relaties binnen de socialistische mutualiteiten).

“Hetgeen we bereikt hebben tot hiertoe is voor mij natuurlijk onvoldoende en dat blijft het tot armoede gehalveerd, wat zeg ik, uitgeroeid is! Tevens valt op dat voorspellingen kloppen dat de MDG’s draaien rond cijfers, berekeningen en statistieken. Geld voor ontwikkeling is broodnodig, maar geld alleen zal geen noemenswaardig verschil maken. Belangrijk vind ik wel dat armoede en de millenniumdoelstellingen, inclusief arbeid en sociale bescherming, op de politieke agenda brandend actueel blijven. Of ze het nu willen of niet, belangrijke staats –en regeringsleiders, buigen zich over de problematiek. Bemoedigend ook dat dit thema initiatieven in gang zet met een grote opkomst en inzet, zoals Wachtnacht. En héél belangrijk is om er over te waken dat het niet behalen van de MDG’s in 2015 niet leidt tot een houding van ‘ok, we hebben het geprobeerd en het is mislukt, punt’. Ik denk dat NGO’s een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in het benadrukken van de vooruitgang die werd gemaakt, in het investeren in de creatie van een draagvlak voor solidariteit (laat ons even uit dat boring deuntje stappen van ‘what about ME’), in het betrekken van burgers in onze gezamenlijke taak om deze wereld leefbaar te maken voor iedereen.”

Rudy De Meyer (11.11.11, vertegenwoordiger van de Noord-Zuidbeweging, aanwezig in New York tijdens de VN-top).
“Of het een geslaagde conferentie was? Hier moet ik toch nog even over nadenken. In een eerste reactie, en heel ruw samengevat, zou ik stellen:
Afgemeten aan wat het had moeten zijn om in 2015 dicht bij de Millenniumdoelstellingen te eindigen was het absoluut onvoldoende. De eindtekst is grotendeels een herbevestiging van vroegere engagementen, er kwamen weinig of geen extra politieke aankondigingen of toezeggingen. En nieuwe concrete maatregelen zitten er al helemaal niet in. Toch is de top een politiek signaal, dat de MDG’s voorlopig weer op de politieke agenda en op gang houdt. Je had hier tenslotte heel wat belangrijke staats- en regeringsleiders, en die hebben willens of niet hun ‘MDG-lade’ nog eens moeten opentrekken. In de tekst zitten ook enkele belangrijke elementen die we in de opvolging kunnen gebruiken. Er wordt meer dan in 2005 gesproken over rechten. Ongelijkheid wordt meer erkend als een belangrijk element in het halen van de ontwikkelingsdoelstellingen. Gender komt meer aan bod. En de internationale vakbondskoepel ITUC is blij dat er in de tekst nu wel naar arbeid en sociale bescherming wordt verwezen. Ook al blijven de bewoordingen vaag, en moet je de tekst eigenlijk koppelen aan de concrete plannen van de internationale arbeidsorganisatie en goed beleid van landen en landengroepen. Met wat goede wil vind je nog wel enkele aanknopingspunten die in de komende tijd in het politiek werk kunnen gebruikt worden. Maar heel veel hangt af van de opvolging.”

IVV – Internationaal Vakverbond
“Het IVV betreurt de afwezigheid van substantiële en meetbare verbintenissen in de finale tekst van de top, maar verwelkomt de vooruitgang op vlak van waardig werk, sociale bescherming en sociale dialoog.” De volledige evaluatie van het IVV van de top vind je onderaan dit artikel in bijlage.