Brief aan minister De Gucht

Op maandag 26 januari ’09 komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen om de situatie in Gaza te bespreken. Naar aanleiding hiervan schreef fos-socialistische solidariteit een brief naar onze minister van Buitenlandse Zaken om aan te dringen op het verdedigen van de basisprincipes van de Europese Unie: de mensenrechten.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Aan de heer Karel De Gucht
Minister van Buitenlandse Zaken

Geachte heer minister,

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie op 26 januari omtrent de situatie in Gaza schrijven wij u vanuit fos-socialistische solidariteit om te pleiten voor een duidelijk en humanitair standpunt.

Bijkomende aanleiding van ons schrijven zijn de uitlatingen gedaan door de minister van Buitenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek, huidig voorzitter van de Europese Unie. Minister Karl Schwarzenberg werd afgelopen dinsdag door de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement aangesproken over het schenden van het humanitair recht door Israël en de gevolgen die de EU hieraan zal koppelen. De antwoorden van de huidige voorzitter van de Europese Unie waren een slag in het gezicht en onaanvaardbaar voor iedereen die enige waarde hecht aan het internationaal en humanitair recht.

“The EU Presidency should not act as a judge. I have never seen a war where humanitarian law was completely respected”.

Met deze woorden gooit minister Schwarzenberg, in zijn hoedanigheid als spreekbuis voor de Europese Unie, meteen het belang van internationaal en humanitair recht overboord.
Zowel in haar ontstaansgeschiedenis, interne verdragen als externe akkoorden baseert de Europese Unie zich op het respect voor de rechten van de mens. De EU moet daarom niet optreden als rechter naar Israël of andere landen toe, maar dient in de eerste plaats als rechter te kijken naar zichzelf en haar eigen beleid. Wil de EU consequent blijven in de basisprincipes waarop zij zich expliciet baseert, dient zij deze principes dan ook ten volle te verdedigen en op te treden tegen schendingen hiervan.

Als fos-socialistische solidariteit vragen we dan ook dat u uit naam van België de basiswaarden van de EU blijft verdedigen en oproept tot maatregelen om te protesteren tegen de schendingen tegen het humanitair recht die begaan zijn door Israël.
Als de EU in lijn wil blijven met de bepalingen die ze zelf heeft gesteld, wordt het associatieakkoord met Israël dan ook opgeschort tot Israël het internationaal recht respecteert en naleeft. Doen we dit niet, dan verliest de EU elke geloofwaardigheid inzake mensenrechten, een aspect waar ze zich zo graag op baseert.

“Although it is a “bit frustrating” to pay for the reconstruction of buildings that have already been destroyed several times before by Israel in the Palestinian territories, the EU should once more take part in reconstruction of the Gaza Strip.”

Minister Schwarzenberg slaat de nagel op de kop als hij praat over frustratie. Ten eerste heeft Israël als bezettende macht verplichtingen tegenover het welzijn van de bevolking van het gebied dat het bezet. Deze verplichtingen worden omschreven door de Conventies van Genève, ondertekend door Israël maar niet nageleefd. De EU is bereid om deze rol eens te meer op te nemen en de rekening van Israël te betalen.

Ten tweede heeft het verleden aangetoond dat er vanuit de Europese Unie niet wordt gereageerd als infrastructuur gebouwd met Europees geld wordt gebombardeerd en vernield. Op deze manier kan men blijven investeren in wederopbouw zonder te komen tot vooruitgang. Elke vorm van wederopbouw moet erkend worden door Israël, bekostigd en gerespecteerd.

Ten derde kan er niet gepraat worden over wederopbouw als het materiaal en de goederen die daarvoor nodig zijn niet worden toegelaten tot het gebied. Een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot wederopbouw en rust in de regio is het openstellen van de grenzen tot Gaza, zonder hier politieke voorwaarden aan te koppelen.

Wij verwachten dat België hier een duidelijk standpunt inneemt en oproept om het internationale recht te doen respecteren.
Wij zijn dan ook verontwaardigd om te lezen hoe het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken op haar website investeringen in Israël aanmoedigt. Deze tekst staat haaks op de houding die men zou moeten innemen en geeft het beeld dat het internationaal recht niet van tel is voor België. We vragen dan ook om deze promotietekst te verwijderen zolang Israël zich niet houdt aan het internationaal en humanitair recht.

Namens fos-socialistische solidariteit

Annuschka Vandewalle
Algemeen secretaris