Onderdeel van
Portret landarbeider Colombia
Mensenrechten­verdedigers onder druk Ga naar dossier

Bruno Verlaeckt veroordeeld na stakingsactie

Grote verontwaardiging na vonnis

Dg18f4RW4AATz7z

Voorzitter van de vakbond ABVV Antwerpen Bruno Verlaeckt is ‘eenvoudig schuldig’ bevonden voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer tijdens een stakingsactie in 2016. Een flagrante aanval op het stakingsrecht in België. De vakbond belooft in beroep te gaan.

LocatieBelgië
Activisten_breed5-SEO
Bericht

Bruno Verlaeckt – België

Bruno Verlaeckt is voorzitter van ABVV Antwerpen. Na een stakingsactie in de Antwerpse haven werd hij gedagvaard. Spreek je steun uit voor Bruno.

Lees verder

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Bruno Verlaeckt, gezicht van de campagne weerwerk moet, ‘eenvoudig schuldig’ verklaard voor zijn deelname aan een stakingsactie in de haven van Antwerpen. Daarbij zou het verkeer “kwaadwillig belemmerd” zijn. Vakbondsafgevaardigde Tom D. werd vrijgesproken.

Twee jaar geleden nam Bruno Verlaeckt deel aan een staking in de haven van Antwerpen. Een actie die daar al vaker plaatsvond, die duidelijk aangekondigd was en georganiseerd werd na overleg met de directies van de bedrijven in de haven. Bruno werd samen met Tom D. aangehouden en kort erna weer vrijgelaten.

Groot was de verbazing toen een dagvaarding in de bus viel voor het belemmeren van het verkeer tijdens de actie. “Blijkbaar is het dossier een jaar en half na datum op bevel van de procureur terug opgepikt”, vertelde Bruno ons hierover. “Iets wat we echt niet zagen aankomen. Er waren nog nooit incidenten bij recente acties in de haven, ook die dag niet.”

Door de principiële schuldigverklaring, wordt het stakingsrecht in België verder uitgehold. In het vonnis stond expliciet te lezen dat het stakingsrecht niet onbeperkt is.

Door de ‘eenvoudige’ schuldigverklaring volgt er geen straf en komt de veroordeling niet op het strafblad van de voorzitter van ABVV Antwerpen. Toch belooft men in beroep te gaan. “We zijn principieel veroordeeld, maar zullen principieel in beroep gaan”, zegt het ABVV.

We zetten door!

We zijn principieel veroordeeld, maar gaan principieel in beroep! (Bron: VRT NWS)

Posted by ABVV on Friday, 29 June 2018
ABVV postte een fragment met enkele reacties uit het VRT-journaal op hun sociale media: klik hierbovenBron:

Verontwaardiging

De verontwaardiging binnen vakbondskringen liep al hoog op naar aanleiding van de dagvaarding. Bij elke zitting tekenden er honderden sympathisanten present op de Bolivarplaats voor het Antwerpse justitiegebouw. De zaak vond ook internationaal weerklank: vanuit Colombia en Mozambique kwamen tal van steunbetuigingen binnen. De dagvaarding werd eenduidig geïnterpreteerd als een directe aanval op vakbondswerk, het recht op staken en het recht op vrije meningsuiting.

Ook uit de academische wereld kwam er felle reactie op de dagvaarding. In De Standaard lieten meer dan 40 academici, kunstenaars en journalisten weten dat het stakingsrecht en het recht op vrije meningsuiting overeind moeten blijven. Vandaag nog verscheen in De Morgen een opiniestuk van Patrick Humblet, professor arbeidsrecht aan de UGent. Hij hekelt de aanval op het recht om collectief actie te voeren en de tactiek om één vakbondsleider te viseren en als voorbeeld te stellen.

De reactie van het ABVV op sociale media was duidelijkBron:

De verontwaardiging gaat niet liggen na de principiële veroordeling. “Vanaf vandaag zijn alle ‘niet-aangevraagde acties’ in Antwerpen reden tot veroordeling door correctionele rechtbank”, klonk het bij de socialistische vakbond. Ook ABVV Antwerpen reageerde snel. “Dit is een regelrechte kaakslag, omdat dit voor de toekomst soortgelijke acties zo goed als onmogelijk maakt, vermits telkenmale een strafrechtelijke veroordeling dreigt”, stond te lezen op de sociale media van de Antwerpse afdeling.

Strijdvaardig

Voor de trappen van het Antwerpse justitiegebouw reageerden de betrokkenen strijdvaardig. “We zullen in beroep gaan”, zei advocaat Jos Vander Velpen zelfzeker. “Desnoods vechten we dit aan helemaal tot bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.”

“Dit vonnis heeft een grote precedentwaarde”, viel advocaat Walter Van Steenbrugge bij. Ook de veroordeelde sprak de honderdtal aanwezigen toe “Het recht op vrije meningsuiting en actie primeert op het verkeer, niet omgekeerd”, klonk Bruno strijdvaardig.

Bruno Verlaeckt getuigt voor de campagne weerwerk moet over de druk op syndicalisme in België: klik hierbovenBron:

Het ABVV liet weten dat ze er alles aan zal doen om de criminalisering van vakbondsafgevaardigden een halt toe te roepen. “Vermits deze rechtspraak indruist tegen ieder rechtvaardigheidsgevoel, het recht om te staken ernstig bedreigt en in strijd is met Europese rechtspraak, neemt het ABVV zich voor om deze uitspraak aan te vechten in hoger beroep”, luidt een verklaring op hun website.

Ook FOS is die mening toegedaan. Staken en actievoeren zijn belangrijke middelen om positieve verandering af te dwingen en rechten op te eisen. We hopen dat het hof van beroep tot hetzelfde inzicht zal komen.

De campagne weerwerk moet zet mensenrechtenverdedigers in de kijker die de strijd moeten aangaan tegen druk op hun activisme. Ook Bruno is een van hen. Toon je solidariteit en laat een solidariteitsboodschap voor hem na.