nicaragua-auteur-bernard-noffels
beeld:

Wat FOS bereikte in Centraal-Amerika en Cuba in 2015

In 2015 was het een drukte van je weslte voor onze FOS-partners in Centraal-Amerika en Cuba. Onze medewerkers ter plaatsten lichtten enkele bijzondere prestaties uit.

CategorieNieuws

HONDURAS

“Hondurezen eisen rechten op”

“In Honduras hebben we in 2015 gestreden tegen de onderdrukking van de vakbonden. Via aanklachten van schendingen van arbeids- en mensenrechten bij consumentenorganisaties zijn we er flink op vooruit gegaan. Dankzij die aanklachten is het aantal vakbonden, leden en collectieve akkoorden kunnen verdubbelen.

We zijn er ook in geslaagd het betaalde zwangerschapsverlof te verlengen en de zwangerschapsuitkering te verhogen. In de Hondurese cao´s zijn verschillende extra inkomsten opgenomen zoals bijvoorbeeld gesubsidieerde voedselpakketten en transportvergoeding. Die zorgen ervoor dat het basisinkomen in fabrieken waar vakbonden aanwezig zijn substantieel hoger is dan elders.

Naast het sociale woningbouwproject (zie kadertekst) is de ontwikkeling van kinderopvang binnen de maquilas, de fabrieken in grote vrijhandelszones, in dialoog met een groep van 14 kledingmerken een succesverhaal. De kinderopvang is voor vrouwen een cruciale voorziening die niet alleen leidt tot een inkomensstijging, maar ook tot veel minder zorgproblemen. Bovendien biedt het de garantie dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Kinderopvang zorgt ervoor dat vrouwen een lange loopbaan kunnen hebben.”

HUIZEN VOOR WERKNEMERS IN MAQUILASECTOR 

Na flink onderhandelen kwamen werknemers, overheid en werkgevers meer overeen dan enkel het minimumsalaris in de maquilasector. Er werd besloten om drie sociale woningprojecten op te starten in steden waar de sector zich concentreert. In 2015 huldigde de Hondurese president Juan Orlando Hernández het eerste modelhuis in.

Goedkope woningen zijn schaars in Honduras. Na een rondvraag van de vakbond naar de belangrijkste noden van de werknemers in de maquilas, bleek dat de vraag naar een degelijke woning de grootste prioriteit is. Een gewone huurwoning betekent meestal een grote hap uit het salaris. Bovendien zijn jobs in de maquilas vaak onzeker, dus een eigen woning betekent zekerheid voor werknemers. Tijdens een pilootproject zullen 700 woningen worden gebouwd, daar komen later nog eens drie projecten bovenop.

EL SALVADOR

el-salvador-gezondheid-auteur-presidencia-el-salvador
FOS zet onder andere in op een toegankelijke gezondheidszorg in El Salvadorbeeld:

De overheid heeft heel wat nieuwe wetten en regelgeving erdoor gekregen. Die hebben geleid tot een verbetering in de kwaliteit van de dienstverlening en de verbetering van burgerparticipatie. Het lobbywerk van FOS-partners zoals burgeralliantie tegen de privatisering van de gezondheid (ACCPS), de vereniging van vrouwen in de landbouwproductie (AMSATI) en het nationaal gezondheidsforum is van cruciaal belang geweest voor het doorvoeren van de hervormingen door de overheid.

CSTA-ES, de koepelorganisatie van suikervakbonden, is er in geslaagd om een nieuwe vakbond te vormen in de suikerfabriek La Cabaña. Al meer dan de helft van de arbeiders is er aangesloten bij de vakbond. CSTA-ES zal daardoor in 2016 haar eerste cao kunnen onderhandelen.

NICARAGUA

Het bezoek van de Belgische voedingsvakbond HORVAL was een directe aanleiding voor vakbondsorganisaties om na te denken over hun relatie met de Internationale Voedingsfederatie IUF en de onderlinge samenwerking tussen vakbonden binnen verschillende sectoren. De bananen-, Afrikaanse palm- en suikersector zullen de komende jaren hierover concrete plannen uitwerken.

CUBA

Strijd tegen homofobie brengt Cubaans middenveld samen

cuba-gz-2008-cenesex-portretten-mensen

Sinds 2007 organiseert FOS-partner CENESEX, het nationale centrum voor seksuele opvoeding, in Cuba jaarlijks de ‘dagen tegen de homofobie’. Dat is broodnodig, want vooral in de werksfeer worden de rechten van de holebi’s nog vaak geschonden. Daarom was in 2015 het bevorderen van een inclusieve werkomgeving het centrale thema.

De vakbonden en de vakbondskoepel CTC spelen een enorm belangrijke rol als het aankomt op het creëren van een werkomgeving waar iedereen welkom is. Daarom was CTC een van de medeorganisatoren van de dagen tegen de homofobie. De nieuwe Cubaanse arbeidswet uit 2014 verbiedt expliciet discriminatie wegens seksuele geaardheid. De realiteit toont echter aan dat er wel degelijk homo- en transfobie is. Zowel tijdens de aanwerving als op de werkvloer.

Het succes van de dagen tegen homofobie overtuigde FOS om het centrum voor seksuele opvoeding CENSEX en CTC te overhalen om de discriminatie op de werkvloer systematischer en breder aan te pakken. Op die manier is er in 2015 een grote stap gezet. Tussen 2017 en 2021 zal FOS beide partners en vier andere vakbondspartners (SNTC, SNTI, SNTIAP en SNTA) steunen bij het bijscholen van vakbondskaders en –leiders over homo- en transfobie. Promotoren zullen de arbeiders op de werkvloer sensibiliseren en FOS zal helpen om speciale interdisciplinaire teams te versterken. Dat zijn teams die bestaan uit vakbondsleiders, juristen en medisch personeel die de slachtoffers van discriminatie en van seksuele intimidatie kunnen opvangen en begeleiden.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief!