Civiele maatschappij strijdt voor seksuele en reproductieve rechten

Be-cause Health seminarie over seksuele en reproductieve rechten en gezondheid

Traditiegetrouw vond op 28 november het jaarlijks seminarie van Be-cause Health plaats. Dit jaar ging het seminarie over seksuele en reproductieve rechten en gezondheid (SRRG). FOS werkte actief mee aan de organisatie van dit seminarie, samen met veel andere ngo’s en academische organisaties.

LocatieBelgië
CategorieGenderNieuws

FOS coördineerde samen met G3W en de Stop Aids Alliance, een sessie gericht op sek-suele en reproductieve rechten (SRR). We gingen dieper in op de (inter)nationale wettelijke kaders en principes rond deze mensenrechten, en de inspanningen die de civiele maatschappij heeft gedaan om SRR te promoten en staten te beïnvloeden om hun rol op te nemen met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van SRR-gericht beleid.
Deze inspanningen zijn van groot belang aangezien staten falen in het respecteren, beschermen en vervullen van deze rechten. Vandaar de nood aan een sterke civiele maatschappij die volop participeert en de staat kan wijzen op haar verplichtingen. Rekenschap en participatie zijn immers principes van een rechtenbenadering van SRRG.

Tijdens de sessie werden 3 voorbeelden uit 3 landen naar voor gebracht. Susana Chávez, directrice van FOS-partner PROMSEX uit Peru, benadrukte hoe ongelijkheid vooral jon-geren treft en veroordeelde de gebrekkige actie van de staat m.b.t. SRR-problemen zoals tienerzwangerschappen en verkrachtingen. De civiele maatschappij in Peru is erin geslaagd om SRR te laten erkennen, maar de implementatie faalt door een gebrek aan investeringen in jongeren, aan educatie over seksualiteit, aan toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorgen en door de straffeloosheid in verkrachtingszaken en de criminalisering van abortus.

Een tweede casus kwam uit de Filipijnen waar de vertegenwoordigster van ‘Advocates for Community Health’ (een partner van G3W) vertelde over hun strijd voor een allesomvattende wet rond reproductieve rechten. Ondanks hun inspanningen, werd een zwakke wet aanvaard, die vooral focust op bevolkingscontrole en geen oplossing biedt voor de onderliggende oorzaken van de hoge graad van moedersterfte in dit land m.n. armoede, gebrek aan vorming van vroedvrouwen/mannen, gebrek aan toegang tot gezondheidszorg en beleidsmaatregelen zoals de privatisering van anticonceptiemiddelen en het verbod op thuisbevallingen.

Ten slotte deelde de vertegenwoordiger van de organisatie Equidad (partner van Stop Aids Alliance) ervaringen over hun strijd voor de seksuele rechten van de LGTBI-gemeenschap in Ecuador. In dit land verbiedt de grondwet elke vorm van discriminatie en beleidsmakers claimen dat hun beleid inclusief zou zijn voor deze gemeenschap, maar discriminatie, stigmatisering en geweld zijn dagelijkse kost, zowel in de privé als de publieke sfeer.

Deze ervaringen tonen aan dat de civiele maatschappij een belangrijke rol heeft gespeeld in het openen van het debat over SRR, het pleiten voor betere (implementatie van) wetten, een stem geven aan gemarginaliseerde groepen, het verbeteren van hun capaciteiten, het produceren van onderzoeken, het aanbieden van seksuele en reproductieve diensten en het sensibiliseren van het grote publiek.
Daarom hebben deze organisaties ook aanbevolen dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking meer werk zou maken van de ondersteuning en erkenning van de civiele maatschappij als volwaardige partner, van de erkenning van SRR op internationaal niveau, en dat ze aandacht zou blijven geven aan de grote ongelijkheid in midden-inkomenslanden.

Auteur: Paola Vallejo