Crisis slaat hard toe

“We staan in heel de wereld voor een nooit geziene stijging van de werkloosheid, waardoor een groot aantal van de getroffen werknemers in de armoede dreigen terecht te komen,” aldus de directeur van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), die de gevolgen van de huidige economische crisis zeer zwaar inschat. In Latijns-Amerika houdt de IAO rekening met een stijging van de werkloosheid van 7,1% van de actieve bevolking in 2007 naar 8,4% tot zelfs 9,2% in 2009. In de eerste drie maanden van dit jaar, zijn al meer dan 1 miljoen jobs verloren gegaan.

LocatieHonduras
CategorieNieuws

Alleenstaande moeders
De bedrijven die vanuit de vrijhandelszones in Midden-Amerika voornamelijk textiel en confectiekleren voor de Noord-Amerikaanse markt produceren (maquila’s genaamd), zien de vraag naar hun producten massaal terugvallen. In Honduras kwam de belangenvereniging van maquila-ondernemers onlangs met overweldigende cijfers naar buiten. Sinds de financiële crisis eind vorig jaar uitbrak, sloten 24 exportgerichte maquilabedrijven de deuren. Alleen al in 2008 verloren 15.000 werknemers hun job. De eerste maanden van dit jaar kwamen daar nog eens 5.000 ontslagen bij. 75 % van deze werknemers zijn vrouwen en alleenstaande moeders tussen de 18 en 35 jaar.

Kritiek achterwege
Gezien de ernst van de situatie, waren waarnemers verwonderd dat heel wat vakbonden tijdens de 1-meioptochten en -manifestaties hun kritiek op de hoge werkloosheid, de hoge levensduurte en de gebrekkige sociale zekerheid, achterwege lieten. De vakbeweging richt op dit ogenblik al zijn pijlen op de volksraadpleging die de overheid organiseert over een nieuwe grondwet voor het land.
Ook de kwestie over de verhoging van het minimumloon, waarover op 24 december ’08 door de regering werd beslist, lieten de vakbonden grotendeels achterwege. De ondernemers reageerden met tal van gerechtelijke procedures tegen de loonsverhoging met 60 % tot 5.500 Lempiras (291 dollar) in de stedelijke gebieden en tot 4.055 Lempiras (267 dollar) in de landelijke regio’s.

Eenzelfde houding
Maar het is niet omdat de grote vakbondskoepels de werkloosheid en de niet-toepassing van de nieuwe minimumlonen laten overschaduwen door de nationale context, dat de syndicalisten aan de basis hun klare kijk verliezen. Nora Corina Puerto, algemeen secretaris van de vakbond in het bedrijf New Holland stelt het zo: “Ons is beloofd dat het nieuwe minimumloon vanaf 1 februari ’09 zou worden uitbetaald. Maar ze blijven slechts het vorige loon van 3.685 Lempira betalen. Werkzekerheid kan enkel gegarandeerd worden als alle vakbonden éénzelfde houding aannemen.”

Malcolm Antonio Mejía, algemeen secretaris van de vakbonden in het bedrijf Hansoll beklemtoont eveneens de noodzaak om de eenheid onder de vakbonden te bewaren. “Werkzekerheid en betere lonen gaan ons allen aan. Om een waardig leven te kunnen leiden, heeft een familie eigenlijk 9.000 Lempira per maand nodig, en niet dat schamel minimumloon dat we nu krijgen”.

De maquilavakbonden van Honduras voeren een moeilijke strijd, een strijd tegen de Hondurese ondernemers, maar zonder de regionale en internationale dimensie uit het oog te verliezen. Het is niet altijd gemakkelijk om de rechtmatige eisen van de werknemers afgedwongen te krijgen.
Meer info: minimumlonen