Onderdeel van
claim je seksuele rechten
CLAIM je seksuele rechten Ga naar dossier

Cuba en België staan model voor de strijd tegen hiv en aids

Uitvoerende directeur UNAIDS prijst inzet

Hiv en aids slaan overal ter wereld toe en niet elk land gaat even goed met de problematiek om. De Verenigde Naties hebben al langer een programma lopen om de epidemie aan te pakken. De uitvoerend directeur van UNAIDS ging kijken in Cuba en wat bleek? Net als België is Cuba een voorbeeldland in de strijd tegen hiv/aids.

CategorieNieuws

Wereldwijd zijn 36 miljoen mensen met hiv besmet, maar meer dan de helft van hen weet dat niet eens. 22 miljoen besmette personen wachten op een behandeling. Ondanks een daling van het aantal sterfgevallen met twee op vijf en 35% minder infecties, is de epidemie nog niet onder controle.

De cijfers werden aangehaald tijdens het recente bezoek aan Cuba van Michel Sidibé, de uitvoerende directeur van UNAIDS. Dat is het programma van de Verenigde Naties dat de wereldwijde reactie op de hiv/aidsepidemie coördineert. Tijdens het driedaagse bezoek in november ging hij ook bij partnerorganisaties van FOS langs. Zo kregen Cenesex, het nationale centrum voor seksuele voorlichting, en het Nationale centrum voor de preventie van soa/hiv/aids een bezoek. Michel Sidibé was onder de indruk van het nationale programma ter preventie en controle van hiv/aids dat er in 1986 werd opgestart.

Cuba bij de eersten

Michel Sidibé had het onder andere over de 90-90-90 doelstelling. Die doelstelling houdt in dat tegen 2020 90% van de met hiv besmette personen hun toestand moeten kennen, toegang moeten krijgen tot retrovirale behandeling en dankzij die behandeling hun virale lading duurzaam moeten kunnen onderdrukken. De uitvoerend directeur onderstreepte dat Cuba waarschijnlijk tot de eerste landen zal behoren die de doelstelling bereiken. Het eerste criterium heeft Cuba met 93% reeds ruimschoots bereikt. De toegang tot aidsremmers ligt met 85% dicht bij het doel. Het laatste criterium, een structurele onderdrukking van hun virale lading, ligt momenteel lager. Maar de 47% is beduidend hoger dan het regionale gemiddelde van 34%.

De maatschappelijke integratie van personen met hiv in Cuba is volgens Michel Sidibé eveneens een schoolvoorbeeld voor de regio. “De personen met hiv mag men niet als een probleem beschouwen, ze moeten zich als deel van de oplossing voelen”, vertelde hij. “Hier leerde ik mensen met aids kennen die in hun gemeenschap als voorlichters werken. Het is de beste manier om hun discriminatie te bestrijden.” Michel Sidibé uitte ook zijn tevredenheid over de uitsluiting van de overdracht van hiv en syfilis van moeder op kind. Cuba is het eerste land dat het stopzetten van die overdracht in juli door de Wereldgezonheidsorganisatie heeft laten valideren.

Ook België goed bezig

In juni eerder dit jaar was Michel Sidibé ook in België op bezoek. Hij feliciteerde België voor de inspanningen in de strijd tegen aids en was van mening dat die aanpak model kan staan voor andere Europese landen. Daarmee is het duidelijk: België, maar ook Cuba zijn voorbeeldlanden voor hun strijd tegen hiv/aids.

Auteurs: Josse M. Correa & Yves Van Gijsel