Cuban Five

Cuban Five

Het verhaal van de Cuban Five is intussen gekend. Sinds 1998 zitten de Vijf onrechtmatig opgesloten in de VS. Ze infiltreerden in Miami in anti-Cubaanse terreurorganisaties om aanslagen tegen hun land te voorkomen en werden beschuldigd van spionage. Na jaren van strijd door mensenrechtenorganisaties is intussen één van de vijf vrijgelaten. Nu de rest nog.

CategorieNieuws

Op ManiFiesta (21 september 2013) zal een solidariteitsstunt plaatsvinden om nogmaals de aandacht te vestigen op de grove mensenrechtenschendingen van de Vijf. Er staat ook een documentaire op het programma over de vrouwen en moeders van de Cuban Five, “the Cuban Wives”. Eén van deze vrouwen is Adriana Pérez. Zij trekt onvermoeibaar de wereld rond om te pleiten voor de vrijheid van haar man Gerardo Hernández en zijn kompanen. In al die jaren kreeg Adriana niet één keer een inreisvisum om hem te kunnen bezoeken. Tijdens een bezoek aan België een tijd geleden stelden we haar enkele vragen.

Adriana, de Cuban Five zijn nu al meer dan 14 jaar opgesloten in de VS. Is er al iets bereikt ondertussen?

We hebben alvast bereikt dat heel belangrijke personen en instanties de vraag voor de vrijheid van de Cuban Five ondersteunen. Daar zijn tien Nobelprijswinnaars bij en organisaties als de Werkgroep tegen Arbitraire Detenties van de Verenigde Naties en Amnesty International. Ook in België mogen we rekenen op heel wat steun. Daarvan getuigt de resolutie die vorig jaar is goedgekeurd in de Belgische Senaat en die de vraag voor onmiddellijke invrijheidsstelling van de Vijf ondersteunt.

Eigenlijk is het merkwaardig dat je zo’n belangrijke steun krijgt voor een Cubaanse zaak.

In het begin was het helemaal niet gemakkelijk. Toen kregen we vooral steun van de mensen die al solidair waren met Cuba. Maar er zijn zoveel mensenrechtenschendingen in de zaak van de Vijf dat die steun al gauw de kring van de “usual suspects” doorbrak. De kwestie is de zaak bekend te maken. Als mensen horen op welke basis de Cuban Five gearresteerd en veroordeeld zijn, kunnen ze het meestal amper geloven. Vanuit die verontwaardiging groeit solidariteit.

Hoe staat de rechtszaak zelf er voor op dit moment?

We staan op een mogelijk keerpunt. De beroepsprocedure is afgelopen en bracht alleen wat strafvermindering voor drie van de Vijf. Maar ondertussen is nieuw bewijsmateriaal gevonden. Het blijkt namelijk dat de overheid van de VS gedurende jaren, vanaf de arrestatie op 12 september 1998, journalisten betaald heeft om de Cuban Five in een slecht daglicht te stellen. Dat heeft gezorgd voor een zware beïnvloeding van de jury. Uiteraard is dat een ernstige overtreding van de wet die het originele vonnis gewoon ongedaan kan maken. De verdediging vraagt de rechter nu om een hoorzitting om dat nieuw bewijsmateriaal aan te brengen.

Is de herverkiezing van Obama belangrijk voor de Cuban Five?

President Obama heeft de grondwettelijke macht om in te grijpen en de Vijf in vrijheid te stellen. Tot nu toe heeft hij spijtig genoeg nog geen enkele stap ondernomen, maar we weten wel zeker dat hij perfect van de zaak op de hoogte is. Hij is er op hoog niveau over geïnterpelleerd. In zijn tweede en laatste ambtstermijn is hij veel vrijer om zo een beslissing te nemen. Het is echter evident dat hij dat niet vanzelf zal doen, daarom is internationale solidariteit en druk vanuit de publieke opinie enorm belangrijk.

Wat zou je onze lezers willen vragen?

Dat ze niet moe worden ondanks het verlopen van de jaren maar de Vijf blijven steunen, zeker nu met de tweede ambtstermijn van Obama. Iedereen die dat wil kan meedoen aan de actie van de 5e voor de Vijf door een mailtje te sturen naar president Obama. Zo krijgt het Witte Huis elke vijfde van de maand een overvloed aan mails wereldwijd voor de vrijheid van de Cuban Five. Belangrijk is ook dat belangrijke personen en organisaties blijven brieven sturen naar het Witte Huis over het zelfde thema. Het is ook heel belangrijk om de publieke opinie, hier en in de VS, te blijven sensibiliseren. Daarom, deel de info op je facebookpagina en verspreid nieuws over de vijf via internetpagina’s, twitter en e-mail.

Hoe gaat het met je man Gerardo?
Veertien jaar onschuldig opgesloten zitten is zwaar om dragen. Met twee keer levenslang plus vijftien jaar kreeg hij ook de hoogste straf van de vijf. Gerardo houdt het vol dankzij de vele blijken van solidariteit. Het helpt hem om de moeilijke omstandigheden in een hoge veiligheidsgevangenis door te komen. De Vijf zeggen altijd dat zolang er buiten één man of vrouw voor hun vrijheid ijvert, zij daar de moed kunnen uit putten om door te gaan. Daarom is alles wat jullie voor hen doen, hoe miniem het je ook lijkt, zo belangrijk!
Meer info: Meer info en artikels over Cuban Five

Auteur: Wim Leysens